از زاویه بهتر

اكثر ما از بيماريهاى ديگرى به غير از اعتياد رنج مى بريم. بعضى از آنها ممكن است پيامد مستقيم اعتيادمان باشند، يا حاصل اتفاقى كه در دوران مصرف برای‌مان افتاده است. بعضى ديگر ممكن است ربطى به بيمارى اعتيادمان نداشته باشند، اما مطمئناً بر بهبودى ما تأثير مى گذارند. بعضى اوقات به نظر مى‌رسد اين بيماريها زندگى ما را تحت سلطه خود در آورده اند. ... ادامه مطلب