صرف نظر از آنچه اتفاق می افتد,فقط برای امروز 12 آبان,امید در بهبودی,منابع معتادان گمنام

صرف نظر از آنچه اتفاق می افتد (فقط برای امروز 12 آبان)

اما اکثر تازه واردها حتی اگر فقط برای چند روز پاک مانده باشند، درباره صحت این مسئله دچار تردید می شوند. به احتمال زیاد، تجربه "زندگی آن طور که هست" برای تازه وارد متوسط، کمی پر تنش تر از چیزی است که فرد باتجربه متوسط هر روز با آن سر و کار دارد. اگر موفق شویم تازه واردی را متقاعد کنیم که همه چیز در بهبودی امیدبخش می شود، بهتر است این تازه وارد را از آمادگی خود برای پشتیبانی از او در مشکلات زندگی مطمئن سازیم. ... ادامه مطلب

سوال های رهجو از راهنما

برای همین است که به هیچ فردی تکیه نمی کنم ، برعکس سعی می کنم قلبم را باز کنم تا تجربه جمعی انجمن را در چگونه زندگی کردن بدون مصرف مواد دریافت کنم. من فکر می کنم که خوش شانس هستم که می توانم از منابع معتادان گمنام در این زمان استفاده نمایم ؛ پس متشکرم NA . ... ادامه مطلب