رابطه با نیروی برتر,نور بهبودی,برچسب اعتیاد,مملو از بیماری اعتیاد,تغییرات در بهبودی

رابطه با نیروی برتر

وقتی که یک رابطه آگاهانه با نیروی برتر خودمان برقرار کنیم، به این آگاهی می رسیم که نیروی برتر نمی خواهد که ما به نسخه ای خیالی و تصویری آرمانی از خود تبدیل شویم. ما به همین شکل که هستیم، خوب هستیم و هر قدر که به خود واقعیمان نزدیکتر شویم، بهتر می توانیم خدمت کنیم. راهکار ساده حضور در لحظه بدون اینکه سعی به تظاهر کنیم، به بهترین وجه باعث می شود که از شر تحریف و دروغ، نقص های اخلاقی، بار سنگینی که همیشه به همراه داشته ایم و حس آزار دهنده بی کفایتی و بی لیاقتی، رها شویم. ما دقیقا خود واقعیمان را زمانی می شناسیم که خود را در راه خدمت به دیگران فراموش کنیم. ... ادامه مطلب