رمز موفقیت یک معتاد

به عنوان یک عضو در برنامه معتادان گمنام ، رمز موفقیت یک معتاد را خوب گوش دادن به رهنمودهای راهنما و دوستان بهبودی می دانم و استفاده از ابزارهایی مانند : مرور قدم های دوازده گانه ، خدمت و پشتکار با داشتن صبر و انجام دادن سهم منصفانه ی خودم بعنوان یک عضو NA ، به دستاوردهای بهبودی دست پیدا کردم. ... ادامه مطلب

بهبودی یک معتاد زیباست !

از خدا تشكر مي كنم و كار خدا بود كه خودم را يك دفعه در اتاق های بهبودی انجمن معتادان گمنام دیدم ، هیچ چیز یادم نمی آید که چطوری وارد برنامه شدم و خیلی ایمان دارم به نیروی برتر خودم که چطوری او را فهمیدم و می دانم که خدا از من بزرگ تر و داناتر است ، و این نیرو باعث شد ، من آنجا حضور پیدا کنم و از خدا تشکر می کنم که این اتفاق داخل زندگی ام افتاد. ... ادامه مطلب