معتاد دائمی,فقط برای امروز 8 بهمن,به خاطر اعتیاد فعال,همیشه معتاد,به خطر انداختن بهبودی

معتاد دائمی (فقط برای امروز 8 بهمن)

پس از گذشت مدت کمی از انجام برنامه، برخی از ما تصور می کنیم معالجه شده ایم. هر چیزی را که NA باید به ما آموزش دهد، فرا گرفته ایم؛ از شرکت در جلسات خسته شده ایم؛ و راهنما با لحنی یکنواخت همان شعار قدیمی را تکرار می کند: « قدمها،قدمها،قدمها! » تصمیم می گیریم که اکنون باید به زندگی خود بپردازیم، شرکت در جلسات را قطع کنیم و سالهای از دست رفته به خاطر اعتیاد فعال را جبران نماییم، اما این کار را با به خطر انداختن بهبودی خود انجام می دهیم. ... ادامه مطلب

کوچه ی بن بست اعتیاد

براحتی مصرف کردم و چون طریقه ی مصرف کردن را بارها و بارها دیده بودم ، برایم امری آسان بود ، پس از اولین بار مصرف ، احساسات کاذب اعتیاد به سراغم آمد ، احساساتی از قبیل : خودبزرگ بینی ، لذت طلبی ، احساس رهایی از تنهایی و .... ... ادامه مطلب

اگر معتاد هستی اخراجی

در آخر پیام من این است که اعتیاد در کمین همه می باشد و به شغل ، سن ، جنسیت و ... نگاه نمی کند ! پس مراقب خودتان باشید ، سپاسگزار اعضای انجمن هستم و از خداوند برایشان پاکی مادام العمر را خواستار هستم . ... ادامه مطلب