آرامشی همچون اقیانوس آرام,شخصیت معتادوار,معتادی تمام عیار,رفتار یک معتاد,معتادان پاک

آرامشی همچون اقیانوس آرام

اکنون می دانم که پاک ماندن و نوعی ارتباط با خدا به معنایی که خود درک می کنم، مهم ترین چیز در زندگی من است. وقتی این کار را می کنم و این پیام را به کسانی که هنوز در عذاب هستند انتقال میدهم، چیزهای دیگر درست می شود. جدا معتقدم که لازم نیست هیچ چیزی را به هیچ کس ثابت کنم. من به واسطه آگاه کردن تازه وارد از درونی یاتم و صحبت از این که چه طور روز به روز قدم ها را به کار می بندم، پیام را انتقال می دهم. ... ادامه مطلب