رهایی از نواقص خود,فقط برای امروز 30 آبان,معتادان انجمن,کنترل اعتیاد

رهایی از نواقص خود (فقط برای امروز 30 آبان)

تشخیص اینکه همان طور که نمی توانیم اعتیاد خود را کنترل کنیم، قادر به کنترل نواقص خود نیز نیستیم، مستلزم فروتنی است. نمی توانیم نواقص خود را برطرف کنیم؛ تنها می توانیم از خداوندی مهربان درخواست کنیم آنها را برطرف نماید. ... ادامه مطلب