مصرف یکبار زیاد و هزار بار کافی نیست

زمانی که دست چپ خود را از دست دادم خیلی شاکی و بر افروخته بودم. ولی الان می بینم که همین ماجرا، باعث شد تا عجز مصرف مواد مخدر از یادم نرود. اکنون که معتادان گمنام را پیدا کرده ام پذیرفته ام بنابراین از این قضیه اصلاً ناراحت نیستم چیزی را که خداوند در این انجمن به من هديه کرد، خیلی بیش از دست چپم برای من کار می کند. ... ادامه مطلب