تحمل عواطف خود,فقط برای امروز 16 آذر,مشکل مصرف مواد,تظاهر به اعتیاد

تحمل عواطف خود (فقط برای امروز 16 آذر)

پس از مشارکت کردن ترازنامه خود با راهنما، به تدریج احساس کردیم نباید انکار کنیم چه کسی هستیم یا برای پذیرفته شدن چه احساسی داریم. وقتی جبران خسارت را به اتمام رساندیم، می دانستیم نباید از احساس گناه رنج ببریم؛ خود به تنهایی می توانستیم آن را تحمل کنیم و این احساس ما را از بین نمی برد. هر چه بیشتر برنامه NA را انجام دادیم، نسبت به زندگی همان طور که برای ما پیش می آمد، احساس بهتری پیدا کردیم. ... ادامه مطلب