از من مراقبت کن,فقط برای امروز 8 خرداد,دوران سخت اعتیاد,مراقبت نیروی برتر,مرتبه ایمان معتاد

از من مراقبت کن (فقط برای امروز 8 خرداد)

وقتی در بهبودی پیشرفت می کنیم و ایمان ما به نیروی برتر افزایش می یابد، با وجود اینکه ممکن است در رنج باشیم، مطمئن هستیم که با احساسی حاکی از امید با دوران سخت روبرو می شویم، نباید نومید باشیم، چراکه می دانیم وقتی نمی توانیم به تنهایی حرکت کنیم، مراقبت نیروی برتر به ما کمک خواهد کرد. ... ادامه مطلب