رابطه با دیگران,مراقب تازه وارد,بیماری مشترک اعتیاد,اعتیاد و بهبودی,فرآیند جبران خسارت

رابطه با دیگران

ما ممکن است با رویاهای یکدیگر ارتباط برقرار نکنیم، اما می توانیم با امید، انرژی و هیجان کوشش مان در دست یابی به رویاهایمان ارتباط برقرار کنیم. ما از یکدیگر الهام می گیریم. شاهد رشد دیگران بودن به ما الهام و ابزار لازم را میدهد تا خودمان نیز به جلو حرکت کنیم. ما نیز در می یابیم که قادر هستیم تا ثبات داشته باشیم، پیگیر رویای خود باشیم و زندگی که برای خود ساخته ایم را حفظ کنیم. بهبودی چیزی است که می توانیم به آن اعتماد کنیم و باور داشته باشیم. هروقت که ما آماده باشیم، شروع جدید نیز امکان پذیر است. ... ادامه مطلب