موج خروشان رشد NA

همه معتادان در حال بهبودی که در این همایش پیاده روی حضور داشتند در پایان به یک نتیجه مشترک رسیده و آن روز را یکی از بهترین روزهای NA در اوگاندا قلمداد کردند، ما از خدمات جهانی معتادان گمنام و از اعضای NA در سراسر گیتی به خاطر حمایت های بی دریغ شان از او گاندا تشکر می کنیم، زنده باد NA در شرق آفریقا . ... ادامه مطلب