رابطه آگاهانه,تحت مراقبت یک نیروی برتر,بهبودی پیش رونده,نقطه آزادی از اعتیاد

رابطه آگاهانه

ظرفیت ما برای عشق ورزیدن متناسب با تلاشمان برای ابراز عشق و تمایل مان برای پذیرفتن آن, رشد میکند. با چنین ظرفیتی برای عشق ، شروع به داشتن این احساس می کنیم که زندگی مان اکنون مفهوم داشته و هدفمند می باشد، چیزی که بسیاری از ما فکر نمی کردیم ، هرگز خواهانش باشیم ، خساراتی را که زده ایم، دردهایی که کشیده ایم و تلفاتی را که تجربه کرده ایم همه و همه, شفقت ما را نسبت به دیگران و درك ما را از دشواریهایشان, عمیق تر می کند. ... ادامه مطلب