جرقه ی بهبودی

در اواخر دوران مصرف تنها و منزوی کنج اتاقی بودم و از درد بیماری اعتیاد ، گریه می کردم،  تا اینکه توسط یکی از هم مصرفی هایم که قطع مصرف کرده بود ، پیام NA را دریافت کردم و با بی اعتمادی کامل ، وارد جلسات معتادان گمنام شدم ، و لی در همان روزهای اول ورودم ، جرقه ی بهبودی در وجودم زده شد و تبدیل به عضوی فعال ، قابل قبول و پرتلاش NA شدم و در مسیر بهبودی قرار گرفتم. جرق ... ادامه مطلب

صدای بیماری اعتیاد

اکنون که این مطلب را می خوانید در مقطع 4 سال پاکی هستم ، به جای صحبت با صدای بیماری اعتیاد با دوستان بهبودی ام مشارکت و همدردی می کنم و از ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر ، بدون چشم داشتی بهره می برم. ... ادامه مطلب

معتادان گمنام در افغانستان از آغاز تاکنون

شعله های عشق و کمک یک معتاد به معتاد دیگر روز به روز بیشتر می شد که به دنبال آن اعضا کمیته های بیشتری، به وجود آورند، امروز خوشبختانه درافغانستان کمیته نشریات کل، اطلاع رسانی کل، نماینده فر امنطقه ای فعال و کمیته کارگاهی، چاپ آدرس جلسات و کمیته پاسخ گویی را فعالانه به پیش می برند و روز به روز به تعداد اعضای NA اضافه می شود، به همین سادگی، این خواست خدا بود که، ما معتادان، در کشوری که 90 درصد مواد مخدر جهان را تولید می کند و در هر نقطه شهر مواد مخدر به فراوانی پیدا می شود، در گوشه تنهایی و انزوا، نمرده باشیم و برنامه ای را پیدا کنیم که با کمک آن زنده هستیم و پاک زیستن و پاک ماندن را هر روز تجربه می کنیم، به امید آنکه روزی در افغانستان هیچ معتاد خواستار پاکی و بهبودی، از درد بیماری اعتیاد نمیرد. ... ادامه مطلب