خودیابی,فقط برای امروز 27 آبان,همه جنبه های اعتیاد,تلاش برای بهبودی

خودیابی (فقط برای امروز 27 آبان)

برخی از پرمعناترین جبران خسارت هایی که در برابر اشتباهات گذشته خود می توانیم انجام می دهیم، صرفاً از طریق تغییر عملکرد و رفتار امروز ما صورت می گیرد. برای بهبودی تلاش می کنیم و موفقیت خود را از طریق مقایسه خود در گذشته و امروز ارزیابی می کنیم. از آنجا که انسان هستیم، همچنان مرتکب اشتباه می شویم؛ اما نباید همین اشتباهات را دوباره تکرار کنیم. با بررسی گذشته خود و پی بردن به تغییر و پیشرفت خود، به آینده امید پیدا می کنیم. بهترین چیزها هنوز فرا نرسیده است. ... ادامه مطلب