خودیابی,فقط برای امروز 27 آبان,همه جنبه های اعتیاد,تلاش برای بهبودی

خودیابی (فقط برای امروز 27 آبان)


خودیابی (فقط برای امروز 27 آبان)

خودیابی,فقط برای امروز 27 آبان,همه جنبه های اعتیاد,تلاش برای بهبودی

قدم دهم به ما در اصلاح مشکلات زندگی خود کمک می کند و از وقوع مجدد آنها جلوگیری می نماید.

کتاب پایه

***

خودیابی,فقط برای امروز 27 آبان,همه جنبه های اعتیاد,تلاش برای بهبودی

هویت ما، طرز فکر و احساس ما از طریق تجربیات ما شکل گرفته است. برخی از تجربیات، از ما افراد بهتری ساخته است؛ برخی دیگر باعث شرم و خجالت ما شده است؛ همه اینها هویت امروز ما را تحت تأثیر قرار داده است.

می توانیم از دانشی که در بررسی اشتباهات خود کسب کرده ایم، بهره ببریم و از این خرد برای هدایت تصمیماتی که امروز خواهیم گرفت، استفاده کنیم.

خویشتن پذیری به معنای پذیرفتن همه جنبه های خود یعنی نقاط قوت، نواقص، موفقیت ها و شکست هاست. احساس شرم و گناهی که بدان رسیدگی نمی شود، می تواند ما را از پای در آورد و از پیشرفت ما در زندگی جلوگیری کند.

برخی از پرمعناترین جبران خسارت هایی که در برابر اشتباهات گذشته خود می توانیم انجام دهیم، صرفاً از طریق تغییر عملکرد و رفتار امروز ما صورت می گیرد. برای بهبودی تلاش می کنیم و موفقیت خود را از طریق مقایسه خود در گذشته و امروز ارزیابی می کنیم.

از آنجا که انسان هستیم، همچنان مرتکب اشتباه می شویم؛ اما نباید همین اشتباهات را دوباره تکرار کنیم. با بررسی گذشته خود و پی بردن به تغییر و پیشرفت خود، به آینده امید پیدا می کنیم. بهترین چیزها هنوز فرا نرسیده است.

***

خودیابی,فقط برای امروز 27 آبان,همه جنبه های اعتیاد,تلاش برای بهبودی

فقط برای امروز: حداکثر تلاش خود را با آنچه در اختیار دارم، انجام می دهم. هر روز چیز جدیدی یاد می گیرم که فردا به من کمک خواهد کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!