اتاق بهبودی

راستش را بخواهید، فکر می کردم برای کمک به گروه نسا و آن اعضا آنجا هستم ، اما کسی که واقعاً به کمک احتیاج داشت من بودم. بعد از این تجربه معنوی ، معنای واقعی اتاق بهبودی را در قلبم و در ادبیاتم پیدا کردم و این به بهبود خدمات ترجمه مستمر کمک کرد. بله ، گاهی اوقات شش سال طول می کشد تا بهبودی و خدمات فقط درک معنی یک کلمه باشد. (یک معتاد از از کرج ، ایران) . ... ادامه مطلب