به علت مشکل اعتیاد به کمک نیاز دارم

از سال ۲۰۰۸ به کمک برنامه روزانه NA پاک هستم و دوباره به دانشگاه رفتم، و اکنون دارای شغل خوبی هستم، فرزندانم دوباره به زندگی ام برگشته اند، زندگی را مدیون NA هستم و برنامه به من نشان داد که چطور خودم را دوست داشته باشم و در حال حاضر چندین پست خدماتی دارم، اگر معتادی بعد از ۳۳ سال مصرف پاک شده و پاک مانده و پیشرفت کرده پس برنامه NA کار می کند. ... ادامه مطلب