اگر معتاد هستی اخراجی

در آخر پیام من این است که اعتیاد در کمین همه می باشد و به شغل ، سن ، جنسیت و ... نگاه نمی کند ! پس مراقب خودتان باشید ، سپاسگزار اعضای انجمن هستم و از خداوند برایشان پاکی مادام العمر را خواستار هستم . ... ادامه مطلب