انتقال پیام به,داخل مراکز مراقبت از نوجوانان,بهبودی لذت بخش,آینده ی NA,روش معتادان گمنام

انتقال پیام به داخل مراکز مراقبت از نوجوانان

سهل انگاری در این عرصه با سنت های ما سازگاری ندارد. باور داریم که موضع ما در این امر بهبودی را استحکام می بخشد ، از جلسات ما مراقبت می کند و از معتاداتی که در تکاپوی پرهیز کامل هستند حمایت می نماید.توضیح: این بیانیه ی استفاده از متادون را به عنوان راهبرد جایگزینی دارو مورد توجه قرار داده است. منظور آن استفاده ی پزشکی از متادون به عنوان یک داروی ضد درد نمی باشد. کسانی راکه درباره ی استفاده از متادون در تدبیر درد نگرانی هایی دارند تشویق می کنیم که از مطالب جزوه در دوران بیماری انجمن معتادان گمنام استفاده نمایند. ... ادامه مطلب