مجله پیام بهبودی شماره ۶۷ منتشر شد

معتاد تازه وارد در جلسه امید به بهبودی پیدا می کند و راه جدیدی در زندگی خود آغاز می نماید.هدف نشریه ((پیام بهبودی)) نیز کمک یک معتاد به معتاد دیگر است، ما هم یکی از همین ابزار بهبودی هستیم و با همکاری و یاری شما دوستان ۱۵ سال است که در این سفر همراه صدها هزار عضو دیگر، این برنامه معنوی و روحانی را با هم اجرا می کنیم. قطع مصرف پله اول است…. ... ادامه مطلب