NA فصل ها,را به زندگی من برگرداند,هوای بهبودی,مواد مخدر مصرف کنم,اعتیاد و معتاد

NA فصل ها,را به زندگی من برگرداند,هوای بهبودی,مواد مخدر مصرف کنم,اعتیاد و معتاد


NA ، فصل ها را به زندگی من برگرداند

NA فصل ها,را به زندگی من برگرداند,هوای بهبودی,مواد مخدر مصرف کنم,اعتیاد و معتاد

در یک روز برفی ، باد سرد را احساس می کنم . می توانم پرده را کنار بزنم و پنجره را باز کنم ، بدون اینکه محتاط و گوش به زنگ باشم . برای زندگی ام ، اشتباهاتم ، و همه چیزهایی که در زندگی ام هست سپاسگزار باشم .

هوای بهبودی همیشه آفتابی نیست و مشکلات امروز من همچمون بارش بارانی کوتاه است و همچون آن طوفان بی پایان نیست .

می دانم تا زمانیکه مصرف نکنم ، آب و هوای بد به خوبی تمام خواهد شد . بدترین چیزی که می تواند اتفاق بیافتد این است که من دوباره مواد مخدر مصرف کنم . سپاسگزارم به خاطر جلسات معتادان گمنام ، دوازده قدم ، و راهنمای اولم که من را هدایت کرد ، تا از بزرگترین طوفان زندگی ام بیرون بیایم . بدون آنها ، اعتیاد حتما من را به زیر خاک می کشاند.

NA فصل ها,را به زندگی من برگرداند,هوای بهبودی,مواد مخدر مصرف کنم,اعتیاد و معتاد

منبع : مجله راه NA

 

 

Visits: 12

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!