فقط برای امروز

بهبودی مسئولانه,فقط برای امروز 17 مرداد,مسئولیت مشکلات معتاد,درباره زندگی معتاد,زندگی و بهبودی معتاد

بهبودی مسئولانه (فقط برای امروز 17 مرداد)

به عنوان مثال، تغییر در زندگی خود را در نظر می گیریم، بنابراین، با راهنمای خود تماس می گیریم و از او می پرسیم چه کاری باید انجام دهیم، در سایه درخواست راهنمایی، در واقع از راهنما می خواهیم مسئولیت تصمیم گیری درباره زندگی ما را بر عهده بگیرد. ... ادامه مطلب
فهرست شکرگزاری,فقط برای امروز 16 مرداد,باب میل معتاد,آشوب های زندگی معتاد,بهبودی ارزشمند

فهرست شکرگزاری (فقط برای امروز 16 مرداد)

اینجاست که می توانیم از فهرست شکرگزاری استفاده کنیم، با یک قلم و کاغذ می نشینیم و فهرست افرادی که باید از آنها سپاسگزاری کنیم، تهیه می کنیم، همه ما افرادی را می شناسیم که در آشوب های زندگی از ما پشتیبانی کرده اند. ... ادامه مطلب
شادی درون,فقط برای امروز 15 مرداد,درد عاطفی معتاد,رضایت عاطفی معتاد

شادی درون (فقط برای امروز 15 مرداد)

سایر اعضاء سعی کرده اند از طریق چیزهای مادی به درد عاطفی خود تسکین دهند، کسی قرار ملاقات ما را رد کرده است؟ پس چیزی بخرم، سگ من مرده است؟ پس به پاساژ بروم.مسئله این است که رضایت عاطفی را حتی با پرداخت اقساطی آسان هم نمی توان خرید. ... ادامه مطلب
شکل افکار ما,فقط برای امروز 14 مرداد,آرمان های یک معتاد,نواقص فکری معتاد,افکار و زندگی معتاد

شکل افکار ما (فقط برای امروز 14 مرداد)

هر یک از آرمان های روحانی برنامه ما، یکی از نواقص فکری ما را که در دوران اعتیاد فعال به وجود آمده، برطرف می کند، تأثیر انکار از طریق اقرار، پنهان کاری از طریق صداقت، انزوا از طریق دوستی و نومیدی از طریق ایمان به نیرویی برتر و مهربان خنثی می شود،  آرمان های روحانی که در دوران بهبودی پیدا می کنیم، شکل افکار و زندگی ما را به وضعیت طبیعی خود باز می گرداند. ... ادامه مطلب
تمرین صداقت,فقط برای امروز 11 مرداد,پنهان کاری معتاد,خودفریبی معتاد,پاک زندگی کردن

تمرین صداقت (فقط برای امروز 11 مرداد)

صداقت یکی از اصول اساسی بهبودی است، این اصل را درست از ابتدای بهبودی یعنی وقتی سرانجام عجز و غیر قابل اداره بودن خود را اقرار می کنیم، اجرا می نماییم، هر بار که با انتخاب زندگی در خیال یا زندگی بر اساس زندگی آن طور که هست، روبرو می شویم، اجرای اصل صداقت را در پیش می گیریم، آموختن صداقت همواره آسان نیست، خصوصاً پس از پنهان کاری و خودفریبی ما در دوران اعتیاد. ... ادامه مطلب
رهایی از احساس گناه,فقط برای امروز 10 مرداد,احساس گناه معتاد,توهمات اعتیاد,نقاط ضعف معتاد

رهایی از احساس گناه (فقط برای امروز 10 مرداد)

جایی در طول مسیر به اینکه واقعاً چه کسی هستیم، پی می بریم، معمولاً متوجه می شویم نه موجودات مطلقاً کاملی هستیم و نه موجودات کاملاً ناقصی که تصور می کردیم، لازم نیست بر اساس توهمات خود یا بر خلاف آنها زندگی کنیم؛ تنها باید در واقعیت زندگی کنیم. ... ادامه مطلب
رهایی از اعتیاد فعال (فقط برای امروز 9 مرداد),نشانه ی ظاهری معتاد,کیفیت بهبودی معتاد,رهایی از اعتیاد

رهایی از اعتیاد فعال (فقط برای امروز 9 مرداد)

NA جز رهایی از اعتیاد چیز دیگری وعده نمی دهد، درست است که برخی از اعضای ما در بهبودی با موفقیت مالی روبرو می شوند، خانه های زیبا خریداری می کنند، سوار اتومبیل های جدید می شوند، لباس های قشنگ می پوشند و خانواده های نیکو تشکیل می دهند، اما این نشانه های ظاهری موفقیت به همه اعضای ما اختصاص ندارد، تعداد بسیار زیادی از ما هرگز به موفقیت مالی دست نمی یابیم، این مسئله لزوماً نشان دهنده کیفیت بهبودی ما نیس ... ادامه مطلب
ترازنامه مستمر,فقط برای امروز 8 مرداد,در برابر اعتیاد,گرفتن تجربه از معتادان,الگوهای مخرب اعتیاد

ترازنامه مستمر (فقط برای امروز 8 مرداد)

امروز، همه این احساسات تغییر کرده است، در حالی که در برابر اعتیاد خود عاجز بودیم، نیرویی برتر از خود را پیدا کرده ایم که در قطع مصرف به ما کمک کرده است، در حالی که زمانی در پیچ و خم زندگی احساس سردرگمی می کردیم، با کمک گرفتن از تجربه معتادان در حال بهبودی انجمن خود و از طریق برقراری رابطه رو به رشد خود با نیروی برتر، راهنمایی کسب کرده ایم. ... ادامه مطلب