فقط برای امروز 14 مرداد,شکل افکار ما,آرمان های یک معتاد,نواقص فکری معتاد,افکار و زندگی معتاد

شکل افکار ما (فقط برای امروز 14 مرداد)

هر یک از آرمان های روحانی برنامه ما، یکی از نواقص فکری ما را که در دوران اعتیاد فعال به وجود آمده، برطرف می کند، تأثیر انکار از طریق اقرار، پنهان کاری از طریق صداقت، انزوا از طریق دوستی و نومیدی از طریق ایمان به نیرویی برتر و مهربان خنثی می شود،  آرمان های روحانی که در دوران بهبودی پیدا می کنیم، شکل افکار و زندگی ما را به وضعیت طبیعی خود باز می گرداند. ... ادامه مطلب