تغییر انگیزه ها,فقط برای امروز 20 خرداد,انگیزه های بهبودی,زندگی پرپاداش بهبودی,ناامنی های اعتیاد

تغییر انگیزه ها (فقط برای امروز 20 خرداد)

امروز در زندگی هدف جدیدی داریم و تغییر انگیزه های ما این هدف را منعکس می کند، خیلی بیشتر از نیاز و ناامنی های خود چیزهایی را برای عرضه کردن در اختیار داریم، کمال روح و آرامش خاطری در ما رشد یافته است که بهبودی ما را به سوی قلمروی جدیدی رهنمون می سازد. ... ادامه مطلب