جایزه در NA,گرداب اعتیاد,دریای na,پاداش روحانی,زندگی خودمحورانه

جایزه در NA

دوستانم فقط بروبچه های بهبودی هستند و دوستان نابودی را نمی شناسم سعی می کنم راه کارهای برنامه را کاملا رعایت کنم و اصول روحانی قدم یک واقعا برایم کار می کند به اعتقادات خود پایبندم و از زندگی کردن و مشارکت صادقانه لذت می برم دیگر اجازه نمی دهم تنبلی با من و زندگی ام بازی کند ... ادامه مطلب
غلبه بر وسوسه خویشتن,فقط برای امروز 29 آذر,وعده NA,رفتار خودمحورانه معتاد,وعده معتادان گمنام

غلبه بر وسوسه خویشتن (فقط برای امروز 29 آذر)

رهایی از خودمشغولی را می توان از طریق تمرکز بر نیازهای دیگران و تمرکز کمتر بر خود به دست آورد. وقتی دیگران مشکل دارند، می توانیم به آنها کمک کنیم. وقتی تازه واردها برای رفتن به جلسات به وسیله نیاز دارند، می توانیم آنها را سوار اتومبیل خود کنیم. وقتی دوستان تنها هستند، می توانیم وقت خود را با آنها بگذرانیم. وقتی احساس بی توجهی یا کمبود عشق می کنیم، می توانیم عشق و توجه مورد نیاز خود را به افراد دیگر ابراز کنیم. در ازای بخشش، پاداش بیشتری دریافت می کنیم و این وعده ای است که می توانیم به آن اعتماد کنیم. ... ادامه مطلب