چیزی متفاوت,فقط برای امروز 22 شهریور,نیروی برتر من,آگاهی از نیرویی برتر,مواد ترک کردیم

چیزی متفاوت (فقط برای امروز 22 شهریور)


چیزی متفاوت (فقط برای امروز 22 شهریور)

چیزی متفاوت,فقط برای امروز 22 شهریور,نیروی برتر من,آگاهی از نیرویی برتر,مواد ترک کردیم

«مجبور بودیم چیز متفاوتی داشته باشیم و فکر می کردیم آن را در مواد مخدر یافته ایم.»

کتاب پایه

***

بسیاری از ما همواره احساس متفاوتی با سایر افراد داریم. می دانیم این احساس تنها مخصوص ما نیست؛ از بسیاری از معتادان نیز همین مسئله را می شنویم. همه زندگی خود را به دنبال چیزی گشتیم که موجب رضایت ما شود، این جایگاه “متفاوت” را در درون ما استوار کند و ما را کامل و پذیرفتنی سازد. مواد مخدر ظاهراً این نیاز را تأمین می کرد. وقتی نشئه بودیم، لااقل دیگر احساس پوچی یا کمبود نمی کردیم. یک اشکال وجود داشت: مواد مخدر که ظاهراً راه حل ما بود، به مشکل ما تبدیل شد.

وقتی مصرف مواد را ترک کردیم، احساس پوچی برگشت. ابتدا احساس نومیدی می کردیم، چرا که خود راه حلی برای این میل شدید مصیبت بار نداشتیم. اما برای کسب راهنمایی تمایل داشتیم و شروع به کارکرد قدمها کردیم. وقتی این کار را انجام دادیم، “چیز متفاوتی” را که به دنبال آن می گشتیم، پیدا کردیم. امروز، معتقدیم این میل شدید دیرپای ما در درجه اول به آگاهی از نیرویی برتر معطوف شده است؛ “چیز جدیدی” که نیاز داشتیم برقراری رابطه با خداوندی مهربان بوده است. قدمها به ما می گویند چگونه این رابطه را شروع کنیم.

***

فقط برای امروز:  نیروی برتر من “چیز جدیدی” است که همواره در زندگی من گم بوده است. از قدمها برای بازیابی این بخش گمشده روح خود استفاده می کنم.

چیزی متفاوت,فقط برای امروز 22 شهریور,نیروی برتر من,آگاهی از نیرویی برتر,مواد ترک کردیم

 

Visits: 812

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!