گزارش سالانه 2021 خدمات جهانی

گزارش سالانه 2021 خدمات جهانی

چشم انداز خدماتی NA گزارش سالانه 2021

تمام تلاشهای NA برخاسته از هدف اصلی گروه های ماست. بر این زمینه مشترک ما متعهدانه پای می فشاریم.

 چشم انداز ما آینده ای است که در آن: گزارش سالانه 2021

  • هر معتادی در جهان چه زن چه مرد این امکان را دارد تا پیام ما را در قالب زبان و فرهنگ خود تجربه کند و زندگی تازه ای را در پیش گیرد.
  • تک تک ،اعضاء با شوقی برخاسته از موهبت بهبودی در کارهای خدماتی طعم رشد و شکوفایی معنوی را می چشند.
  • به منظور کمک به گروه ها در انتقال پیام بهبودی ما، هیأت های خدماتی NA در سراسر جهان، شانه به شانه یکدیگر با روحیه اتحاد و همیاری تلاش می کنند.
  • NAدر مقام برنامه ای معتبر برای بهبودی به رسمیت و اعتبار جهانی دست یافته است. گزارش سالانه 2021

 

جهت مطالعه بیشتر فایل pdf گزارش را دانلود کنیدگزارش سالانه 2021 خدمات جهانی

چشم انداز خدماتی NA تمام تلاشهای NA برخاسته از هدف اصلی گروه های ماست. بر این زمینه مشترک ما متعهدانه پای می فشاریم.  چشم انداز ما آینده ای است که در آن: هر معتادی در جهان چه زن چه مرد این امکان را دارد تا پیام ما را در قالب زبان و فرهنگ خود تجربه کند و زندگی تازه ای را در پیش گیرد.تک تک ،اعضاء با شوقی برخاسته از موهبت بهبودی در کارهای خدماتی طعم رشد و شکوفایی معنوی را می چشند.به منظور کمک به گروه ها در انتقال پیام بهبودی ما، هیأت های خدماتی NA در سراسر جهان، شانه به شانه یکدیگر با روحیه اتحاد و همیاری تلاش می کنند.NAدر مقام برنامه ای معتبر براگزارش سالانه 2021ی بهبودی به رسمیت و اعتبار جهانی دست یافته است.

Visits: 89

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!