کلمه خداوند,فقط برای امروز 17 تیر,رهایی یافتن از اعتیاد,تضمین تداوم بهبودی,پاکی و آزادی معتاد

کلمه خداوند (فقط برای امروز 17 تیر)


کلمه خداوند (فقط برای امروز 17 تیر)

کلمه خداوند,فقط برای امروز 17 تیر,رهایی یافتن از اعتیاد,تضمین تداوم بهبودی,پاکی و آزادی معتاد

مهم است بدانید که در جلسات NA ذکر خداوند را خواهید شنید، آنچه ما بدان اشاره می کنیم، نیرویی برتر است که آنچه در ظاهر غیر ممکن به نظر می رسد را ممکن می سازد.

جزوه به معتادان گمنام خوش آمدید

***

اکثر ما با پیش فرض های مختلفی درباره معنای کلمه “خداوند” که بسیاری از آنها منفی است، به معتادان گمنام می آییم، با این حال، از کلمه “خداوند” اگر نه مداوم به طور بسیار منظم در NA استفاده می شود.

این کلمه 92 بار در 103 صفحه اول کتاب پایه به کار رفته است و در یک سوم قدم های دوازده‌گانه به طور آشکار ظاهر شده است، به جای طفره رفتن از حساسیتی که بسیاری از ما نسبت به این کلمه داریم، بیایید مستقیماً به آن بپردازیم.

معتادان گمنام به درستی برنامه ای روحانی است، قدمهای دوازده گانه، راهی را برای رهایی یافتن از اعتیاد با کمک نیروی روحانی برتر از ما ارائه می دهند.

اما این برنامه چیزی درباره تصوری که ما باید از این نیرو داشته باشیم، نمی گوید، در حقیقت، به دفعات در نشریات و قدم ها و جلسات خود می شنویم که می گویند: «خداوندی که درک می کنیم» ؛ حال، این درک می تواند هر نوع درکی باشد.

از کلمه “خداوند به این دلیل استفاده می کنیم که در کتاب پایه به کار رفته و به طور مؤثر شناختی اساسی از نیروی نهفته در بهبودی را به اکثر افراد منتقل می سازد.

این کلمه را به خاطر راحتی به کار می بریم، اما از نیرویی که در ورای این کلمه وجود دارد به دلیلی فراتر از راحتی استفاده می کنیم، از این نیرو برای حفظ رهایی خود از اعتیاد فعال و تضمین تداوم بهبودی خود استفاده می نماییم.

***

کلمه خداوند,فقط برای امروز 17 تیر,رهایی یافتن از اعتیاد,تضمین تداوم بهبودی,پاکی و آزادی معتاد

فقط برای امروز : چه به خداوند اعتقاد داشته باشم یا خیر، از نیرویی بهره می گیرم که پاکی و آزادی مرا حفظ می کند.

 

 

 

Views: 814

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!