کاملاً آماده شدن,فقط برای امروز 20 اردیبهشت,رهایی از نواقص,اثرات نابودکننده اعتیاد,صفات خوب معتاد

کاملاً آماده شدن (فقط برای امروز 20 اردیبهشت)


کاملاً آماده شدن (فقط برای امروز 20 اردیبهشت)

کاملاً آماده شدن,فقط برای امروز 20 اردیبهشت,رهایی از نواقص,اثرات نابودکننده اعتیاد,صفات خوب معتاد

 

ما… بررسی خوبی از  اثرات این نواقص بر زندگی خود انجام می دهیم، به تدریج رهایی از این نواقص را آرزو می کنیم.

کتاب پایه کاملاً آماده شدن

***

آمادگی کامل برای رفع شدن نواقص شخصیتی می تواند فرآیندی طولانی باشد که اغلب در طول عمر رخ می دهد، وضعیت آمادگی ما در ارتباط مستقیم با آگاهی ما از این نواقص و نابودی ناشی از آنهاست.

شاید در فهم اثرات نابودکننده نواقص خود بر زندگی خود و اطرافیانمان مشکل داشته باشیم، اگر این چنین باشد، درخواست از نیروی برتر جهت نشان دادن این نواقص که سدی در راه پیشرفت ماست، کار درستی خواهد بود. 

وقتی از کمبودهای خود رهایی می یابیم و متوجه ناپدید شدن تأثیر آنها می شویم، درمی یابیم که خداوندی مهربان این نواقص را با صفات خوب جایگزین می کند.

وقتی ترسیده بودیم، شهامت پیدا کردیم، وقتی خودخواه بودیم، سخاوت پیدا کردیم، توهمات ما درباره خود ناپدید می شود و با صداقت درباره خود و خویشتن پذیری جایگزین می شود. کاملاً آماده شدن

بله، آمادگی کامل بدین معناست که ما تغییر خواهیم کرد، هر یک از مراحل جدید آمادگی، هدایای جدیدی را به همراه دارد، ذات اساسی ما تغییر می کند و به زودی متوجه می شویم که آمادگی ما دیگر نه از طریق درد بلکه از طریق تمایل به رشد روحانی برانگیخته می شود.

***

کاملاً آماده شدن,فقط برای امروز 20 اردیبهشت,رهایی از نواقص,اثرات نابودکننده اعتیاد,صفات خوب معتاد

فقط برای امروز : وضعیت آمادگی خود را از طریق آگاهتر شدن از کمبودهای خود بهبود می بخشم.

کاملاً آماده شدن,فقط برای امروز 20 اردیبهشت,رهایی از نواقص,اثرات نابودکننده اعتیاد,صفات خوب معتاد بله، آمادگی کامل بدین معناست که ما تغییر خواهیم کرد، هر یک از مراحل جدید آمادگی، هدایای جدیدی را به همراه دارد، ذات

Views: 885

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!