چگونگي عملكرد,اعتیاد,در دوران مصرف,narcotics anonymous

چگونگي عملكرد,اعتیاد,در دوران مصرف,narcotics anonymous


چگونگی عملکردچگونگي عملكرد,اعتیاد,در دوران مصرف,narcotics anonymous

اگر شما طالب آنچه كه ما داريم هستيد و حاضريد براي بدست آوردنش كوشش كنيد، در آن صورت آماده‌ايد كه قدم هاي خاصي را برداريد. اين‌ ها اصولي هستند كه بهبودي ما را ممكن ساخته اند.

1- ما اقرار كرديم كه در برابر اعتيادمان عاجز بوديم و زندگيمان غيرقابل اداره شده بود.

2- ما به اين باور رسيديم كه يك نيروي برتر مي‌تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.

3- ما تصميم گرفتيم كه اراده و زندگيمان را به مراقبت خداوند ، بدان‌گونه كه او را درك مي‌كرديم، بسپاريم.

4- ما يك ترازنامه اخلاقي بي‌باكانه و جستجوگرانه از خود تهيه كرديم.

5- ما چگونگي دقيق خطاهايمان را به خداوند، به خود و به يك انسان ديگر اقرار كرديم.

6- ما آمادگي كامل پيدا كرديم كه خداوند كليه اين نواقص شخصيتي ما را برطرف كند.

7- ما با فروتني از او خواستيم كمبودهاي اخلاقي ما را برطرف كند.

8- ما فهرستي از تمام كساني كه به آنها صدمه زده بوديم تهيه كرده و خواستار جبران خسارت از تمام آنها شديم.

9- ما بطور مستقيم در هر جا كه امكان داشت از اين افراد جبران خسارت كرديم ، مگر درمواردي كه اجراي اين امر به ايشان و يا ديگران لطمه بزند.

10- ما به تهيه ترازنامه شخصي خود ادامه داديم و هرگاه در اشتباه بوديم سريعاً به آن اقرار كرديم.

11- ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطة آگاهانه خود با خداوند، بدان گونه كه او را درك مي‌كرديم شده و فقط جوياي آگاهي از ارادة او براي خود و قدرت اجرايش شديم.

12- با بيداري روحاني حاصل از برداشتن اين قدم‌ها ، ما كوشيديم اين پيام را به معتادان برسانيم و اين اصول را در تمام امور زندگي خود به اجرا درآورديم.گونگي عملكرد,اعتیاد,در دوران مصرف,narcotics anonymous

اين دستورالعمل

مشكل به نظر مي‌رسد و ما نمي‌توانيم آن را به يكباره انجام دهيم.

ما يك روزه معتاد نشده‌ايم، بنابراين، به خاطر داشته باشيد كه به خودتان سخت نگيريد.

تنها مسئله‌اي كه بيش از هر چيز ديگر باعث ناكامي ما در بهبودي مي‌شود، موضع بي‌تفاوتي و بي‌حوصلگي نسبت به اصول روحاني است.

سه اصل ضروري روحاني: صداقت، روشن‌بيني و تمايل مي‌باشد. ما با در دست داشتن اينها به سلامت به راه راست وارد شده‌ايم.

ما احساس مي‌كنيم كه برخورد ما با بيماري اعتياد، كاملاً واقع‌بينانه است.

هيچ چيز ارزش درماني كمك يك معتاد به معتاد ديگر را ندارد.

ما معتقديم كه روش‌مان عملي است.

زيرا يك معتاد بهتر از هر كس ديگر قادر است يك معتاد ديگر را درك و كمك كند.

ما معتقديم كه هر چه زودتر با مشكلات اجتماعي روزمره خود روبرو شويم، به همان نسبت سريعتر مي‌توانيم تبديل به اعضاي قابل قبول،

مسئول و سازنده اجتماع خود شويم.چگونگي عملكرد,اعتیاد,در دوران مصرف,narcotics anonymous

تنها راه

جلوگيري از فعال شدن مجدد اعتياد، خودداري از مصرف، در همان بار اول است. اگر شما هم مثل ما هستيد، مي‌دانيد كه مصرف يكبار زياد و هزار بار كافي نيست!

ما بر روي اين نكته قوياً تأكيد مي‌كنيم. زيرا مي‌دانيم كه مصرف هرگونه ماده مخدر، به هر شكلي و يا جايگزين كردن نوع ديگري به جاي آن، آتش اعتيادمان را دوباره شعله‌ور مي‌كند. تفاوت قائل شدن بين الكل و انواع ديگر داروهاي مخدر، باعث لغزش بسياري از معتادان شده است.

قبل از پيوستن به معتادان گمنام بسياري از ما الكل را چيز جداگانه‌اي مي‌دانستيم، اما، ما توان پرداخت اين اشتباه را نداريم، الكل، يك ماده مخدر است و ما افراد مبتلا به بيماري اعتياد، بايد از هرگونه ماده مخدر پرهيز كنيم تا بهبود يابيم.

برگرفته از کتاب : چگونگی عملکردچگونگي عملكرد,اعتیاد,در دوران مصرف,narcotics anonymous

کتاب پایه :

این ها بعضى از سوالاتى است که ما از خودمان پرسیده ایم :

آیا مطمئنیم که مى خواهیم مصرف مان را قطع کنیم ؟

آیا فهمیده ایم که کنترل واقعى موادمخدر دردست ما نیست؟

آیا تشخیص داده ایم در دراز مدت، این ما نبوده ایم که از موادمخدر استفاده کرده ایم، بلکه موادمخدر از ما استفاده کرده است؟

آیا اختیار زندگى ما بارها به دست زندانها و تیمارستانها نیفتاده است؟

آیا واقعاَ این حقیقت را پذیرفته ایم که تمام کوشش هاى ما براى قطع مصرف، یا کنترل مصرف، با شکست مواجه شده است؟

آیا اعتیاد، ما را به کسانى که نمى خواستیم باشیم:

یعنى به انسانهاى ناصادق، متقلّب و خودسر که با خود و هم نوعان شان در تضادند تبدیل نکرده است؟

آیا واقعاً باور مى کنیم که به عنوان مصرف کنندگان موادمخدر شکست خورده ایم؟گي عملكرد,اعتیاد,در دوران مصرف,narcotics anonymous

در دوران مصرف :

دنیاى واقعى آن قدر براى ما دردآور شده بود که فراموشى را بدان ترجیح مى دادیم .

ما سعى مى کردیم درد خود را از دیگران پنهان کنیم.

منزوى شده و در بند زندان هایى که از تنهایى خود ساخته بودیم، روزگار مى گذراندیم

و بالاخره از روى ناچارى دست به دامن معتادان گمنام شدیم.

وقتى ما به NA مى آییم از لحاظ جسمانى، روانى و روحانى ورشکسته ایم. ما آنقدر درد و بدبختى کشیده ایم

که براى پاک ماندن حاضر به انجام هر کارى هستیم.

تنها امید ما دنبال کردن ردپاى کسانى است که مشکل ما را داشته و راه نجات را پیدا کرده اند

و بدون در نظر گرفتن این که ما که هستیم،

از کجا آمده ایم، یا چه کرده ایم، ما را در NA مى پذیرند.

اعتیاد :

وجه مشترکى به ما مى دهد که یکدیگر را درک کنیم.

به دنبال شرکت در چند جلسه، به مرور این احساس در ما به وجود مى آید که سرانجام به جایى تعلق پیدا کرده ایم.

در این جلسات، با قدم هاى دوازده گانه معتادان گمنام، آشنا مى شویم و چگونگى به کار گرفتن قدم ها را به ترتیبى که آمده اند مى آموزیم

و به طور روزانه از آن ها استفاده مى کنیم. این قدم ها، مشکل گشاى مسائل ما هستند و حیات ما بدان ها بستگى دارد.

آن ها، خط دفاعى ما را در برابر بیمارى کشنده اعتیاد تشکیل مى دهند. قدمها، اصولى هستند که بهبودى ما را ممکن ساخته اند.

Visits: 1619

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!