چه کسی واقعاً بهتر میشود؟,فقط برای امروز 8 اردیبهشت,چند اصل بهبودی NA,معتاد قابل تحمل,دیدگاه جدید معتاد

چه کسی واقعاً بهتر می شود؟ (فقط برای امروز 8 اردیبهشت)

چه کسی واقعاً بهتر میشود؟,فقط برای امروز 8 اردیبهشت,چند اصل بهبودی NA,معتاد قابل تحمل,دیدگاه جدید معتاد


از قدمها می توانیم برای بهبود بخشیدن به نگرش خود نیز استفاده کنیم، بهترین فکر ما برای ما دردسر ایجاد کرد، نیاز به تغییر را تشخیص می دهیم.

کتاب پایه

***

در اوایل بهبودی، اکثر ما حداقل یک نفر را نمی توانستیم تحمل کنیم، فکر می کردیم این فرد، گستاخ ترین و نفرت انگیزترین فرد در برنامه ماست، می دانستیم می توانیم کاری در این رابطه انجام دهیم و از چند اصل بهبودی برای غلبه بر احساسات خود نسبت به این فرد استفاده کنیم، اما چه؟ از راهنمای خود درخواست راهنمایی کردیم.

احتمالاً با لبخندی حاکی از رضایت خاطر به ما اطمینان داده شد ، اگر به شرکت در جلسات ادامه دهیم، متوجه بهتر شدن این فرد خواهیم شد، معتقد بودیم قدمهای NA در زندگی هر فردی تأثیرگذار است، اگر این قدمها برای ما مؤثر است، برای این فرد آزاردهنده نیز مؤثر است.

زمان سپری شد و زمانی متوجه شدیم، این فرد دیگر مانند گذشته گستاخ یا نفرت انگیز به نظر نمی رسد، در واقع، او کاملاً قابل تحمل و شاید حتی دوست داشتنی شده بود، وقتی فهمیدیم چه کسی واقعاً بهتر شده است، به طور خوشایندی شگفت زده شدیم.

به این خاطر که به شرکت در جلسات و کارکرد قدمها ادامه داده بودیم، احساس ما نسبت به این فرد تغییر کرده بود، فردی که ما را آزار داده بود، به فردی “قابل تحمل” تبدیل شده بود، چون مقداری تحمل در ما به وجود آمده بود؛ او “دوست داشتنی” شده بود، چون در ما توانایی دوست داشتن به وجود آمده بود.

پس چه کسی واقعاًً بهتر میشود؟ قطعاً ما! وقتی برنامه را انجام می دهیم، از طریق به دست آوردن دیدگاه جدیدی نسبت به خود، دیدگاه کاملاً جدیدی نسبت به اطرافیان خود به دست می آوریم.

***

چه کسی واقعاً بهتر میشود؟,فقط برای امروز 8 اردیبهشت,چند اصل بهبودی NA,معتاد قابل تحمل,دیدگاه جدید معتاد

فقط برای امروز : وقتی بهتر می شوم، دیگران هم بهتر می شوند، امروز، صبر را تمرین می کنم و سعی می کنم افرادی را که با آنها روبرو می شوم دوست داشته باشم.

Views: 968

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!