پیوندهایی که ما را به هم متصل می کند,فقط برای امروز 24 بهمن,طناب نجات معتاد,اثرات مخرب اعتیاد,حفظ جو بهبودی

پیوندهایی که ما را به هم متصل می کند (فقط برای امروز 24 بهمن)


 

پیوندهایی که ما را به هم متصل می کند (فقط برای امروز 24 بهمن)

پیوندهایی که ما را به هم متصل می کند,فقط برای امروز 24 بهمن,طناب نجات معتاد,اثرات مخرب اعتیاد,حفظ جو بهبودی

تا وقتی پیوندهایی که ما را به هم متصل می کند از آنهایی که ما را از هم جدا می کند، محکم تر باشد، همه چیز بخوبی پیش خواهد رفت .

کتاب پایه

***

بسیاری از ما احساس می کنیم بدون NA مطمئناً در اثر بیماری خود می میریم،. بنابر این، وجود آن ، تنها طناب نجات ماست،  اما عدم وحدت در معتادان گمنام، گاهی اوقات بوقوع می‌پیوندد ؛ ما باید یاد بگیریم به روش سازنده ای نسبت به اثرات مخربی که گاهی اوقات در انجمن ما رخ می دهد، واکنش نشان دهیم.

اگر تصمیم بگیریم به جای مشکل، بخشی از راه حل باشیم، به جهت درستی هدایت شده ایم.

بهبودی شخصی ما و رشد NA به حفظ جو بهبودی در جلسات بستگی دارد، آیا مایلیم به گروه خود در رویارویی با مشکلات به روش سازنده ای کمک کنیم؟

به عنوان اعضای گروه آیا تلاش می کنیم تا مشکلات را با صراحت، صداقت و انصاف برطرف کنیم ؟

آیا به جای دنبال کردن اهداف شخصی خود تلاش می کنیم ، منافع مشترک گروه را در نظر بگیریم؟

و به عنوان خدمتگزاران مورد اعتماد، آیا اثراتی را که اعمال ما ممکن است بر اعضای تازه وارد بگذارد در نظر می گیریم؟

خدمت می تواند هم بهترین و هم بدترین تأثیر را در ما به وجود آورد، اما اغلب از طریق خدمت است که به تدریج با برخی از نواقص شخصیتی مهم تر خود ارتباط برقرار می کنیم، آیا به جای رویارویی با چیزهایی که ممکن است درباره خود کشف کنیم، از زیر تعهدات خدمت شانه خالی می کنیم؟

اگر استحکام پیوندهایی که ما را به هم متصل میکند به خاطر بسپاریم ، بهبود یافتن از اعتیاد فعال ، همه چیز خوب خواهد بود.

***

پیوندهایی که ما را به هم متصل می کند,فقط برای امروز 24 بهمن,طناب نجات معتاد,اثرات مخرب اعتیاد,حفظ جو بهبودی

فقط برای امروز : سعی می کنم که در خدمت انجمن خود باشم، از شناسایی هویت خود واهمه ندارم.

 

 

 

 

Visits: 212

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!