پیش به سوی جلو,فقط برای امروز 23 اردیبهشت,پیشرفت در بهبودی,فراز و نشیب های اعتیاد,تصویر کلی اعتیاد

پیش به سوی جلو (فقط برای امروز 23 اردیبهشت)


پیش به سوی جلو (فقط برای امروز 23 اردیبهشت)

پیش به سوی جلو,فقط برای امروز 23 اردیبهشت,پیشرفت در بهبودی,فراز و نشیب های اعتیاد,تصویر کلی اعتیاد

 

پیشرفت در بهبودی سفری دشوار و مداوم است .

کتاب پایه

***

هر چه بیشتر پاک بمانیم، ظاهراً مسیر ما شیب دارتر و باریکتر می شود، اما خداوند چیزی بیش از حد توان اداره ما به ما ارزانی نمی کند. مهم نیست مسیر ما چقدر دشوار می شود، مهم نیست مسیر ما چقدر باریک یا چقدر پرپیچ و خم است، در هر حال، امید وجود دارد، این امید در پیشرفت روحانی ما نهفته است.

اگر حضور در جلسات و پاک ماندن را ادامه دهیم، زندگی… خب مسلماً تغییر می کند، جستجوی مداوم برای راه حل فراز و نشیب های زندگی می تواند ما را به زیر سؤال بردن همه جنبه های زندگی خود رهنمون سازد.

زندگی همیشه خوشایند نیست، در این هنگام است که حتی باید با ایمان بیشتری به خداوند رجوع کنیم، گاهی اوقات تنها کاری که باید انجام دهیم، این است که استوار بایستیم و باور کنیم اوضاع بهتر خواهد شد.

در مواقعی ایمان ما، درک بیشتری در ما ایجاد می کند، شروع به مشاهده “تصویر کلی تری” از زندگی خود می کنیم، وقتی رابطه ما با نیروی برتر آشکار و عمیق می شود، پذیرش تقریباً به عادت تبدیل می شود، مهم نیست وقتی در مسیر بهبودی قدم می زنیم، چه اتفاقی می افتد، در هر حال به ایمان خود به نیرویی برتر و مهربان اتکا می کنیم و حرکت به سوی جلو را ادامه می دهیم.

***

پیش به سوی جلو,فقط برای امروز 23 اردیبهشت,پیشرفت در بهبودی,فراز و نشیب های اعتیاد,تصویر کلی اعتیاد

فقط برای امروز : می پذیرم که پاسخ همه پرسش های زندگی را در اختیار ندارم، با این وجود، به خداوندی که درک می کنم ایمان دارم و به سفر بهبودی ادامه می دهم.

 

 

 

Visits: 105

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!