پذیرفتن زندگی همان طور که هست,فقط برای امروز 1 تیر,پذیرفتن واقعیت اعتیاد,قصد تغییر معتاد,خودمحوری دوران اعتیاد

پذیرفتن زندگی همان طور که هست (فقط برای امروز 1 تیر)


پذیرفتن زندگی همان طور که هست (فقط برای امروز 1 تیر)

پذیرفتن زندگی همان طور که هست,فقط برای امروز 1 تیر,پذیرفتن واقعیت اعتیاد,قصد تغییر معتاد,خودمحوری دوران اعتیاد

در دوران بهبودی، پذیرفتن واقعیت را ضروری می دانیم، وقتی بتوانیم این کار را انجام دهیم، مصرف مواد را با قصد تغییر احساسات خود لازم نمی دانیم.

کتاب پایه

***

مواد مخدر، ما را از رویارویی با نیروی کامل زندگی باز می داشت، وقتی مصرف مواد را قطع می کنیم و وارد بهبودی می شویم، مستقیماً با زندگی روبرو می شویم، شاید نومیدی، ناکامی یا خشم را تجربه کنیم.

رویدادها ممکن است باب میل ما رخ ندهند، خودمحوری که در دوران اعتیاد خود پرورش دادیم، به احساسات ما نسبت به زندگی لطمه وارد کرده است؛ صرف نظر کردن از احساسات خود و پذیرفتن زندگی همان طور که هست، دشوار است.

با کارکرد قدم های دوازده گانه معتادان گمنام پذیرفتن زندگی خود را یاد می گیریم، به شیوه تغییر نگرش های خود پی می بریم و از نواقص شخصیتی خود رهایی پیدا می کنیم.

دیگر لازم نیست حقیقت را تحریف کنیم یا از موقعیت ها فرار کنیم، هر چه بیشتر اصول روحانی نهفته در قدم ها را تمرین کنیم، پذیرفتن زندگی دقیقاً همان طور که به نظر ما می رسد، آسانتر خواهد شد.

***

فقط برای امروز 1 تیر,پذیرفتن واقعیت اعتیاد,قصد تغییر معتاد,خودمحوری دوران اعتیاد

فقط برای امروز : با کارکرد قدم های دوازده گانه خویشتن پذیری را تمرین می کنم. 

دیگر لازم نیست حقیقت را تحریف کنیم یا از موقعیت ها فرار کنیم، هر چه بیشتر اصول روحانی نهفته در قدم ها را تمرین کنیم، پذیرفتن زندگی دقیقاً همان طور که به نظر ما می رسد، آسانتر خواهد شد.

دیگر لازم نیست حقیقت را تحریف کنیم یا از موقعیت ها فرار کنیم، هر چه بیشتر اصول روحانی نهفته در قدم ها را تمرین کنیم، پذیرفتن زندگی دقیقاً همان طور که به نظر ما می رسد، آسانتر خواهد شد.

Visits: 120

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!