پذیرفتن زندگی,فقط برای امروز 26 خرداد,زندگی غیر قابل قبول معتاد,دستیابی به دانش NA,تمایل به تغییر معتاد

پذیرفتن زندگی (فقط برای امروز 26 خرداد)


پذیرفتن زندگی (فقط برای امروز 26 خرداد)

پذیرفتن زندگی,فقط برای امروز 26 خرداد,زندگی غیر قابل قبول معتاد,دستیابی به دانش NA,تمایل به تغییر معتاد

 

برخی چیزها را باید بپذیریم و برخی دیگر را می توانیم تغییر دهیم، دانش لازم برای تشخیص این تفاوت از رشد در برنامه روحانی ما حاصل می شود.

کتاب پایه

***

پذیرفتن چیزهایی که دوست داریم، نسبتاً آسان است، پذیرفتن چیزهایی که دوست نداریم، دشوار است، اما بازسازی دنیا و همه افراد داخل آن برای اینکه باب میل ما شود، هیچ چیزی را حل نمی کند.

از این گذشته، این عقیده که دنیا در همه مشکلات ما مقصر بوده، نگرشی بود که ما را به مصرف وا می داشت و این نگرش تقریباً ما را از بین برد.

در طول کارکرد قدمها، شروع به طرح پرسش های سختی درباره نقش خود در ایجاد زندگی غیر قابل قبول خود در گذشته می کنیم، در اکثر موارد، دریافته ایم چیزی که باید تغییر می کرد، نگرش و اعمال خود ما بوده، نه افراد، مکان ها و چیزهای اطراف ما. 

در دوران بهبودی برای دستیابی به دانش لازم برای تشخیص تفاوت میان آنچه می توان تغییر داد و آنچه نمی توان تغییر داد، دعا می کنیم، سپس وقتی با حقیقت وضعیت خود روبرو می شویم، برای تمایل به تغییر خود دعا می کنیم.

***

پذیرفتن زندگی,فقط برای امروز 26 خرداد,زندگی غیر قابل قبول معتاد,دستیابی به دانش NA,تمایل به تغییر معتاد

فقط برای امروز : ای نیروی برتر، دانش لازم برای تشخیص تفاوت میان آنچه می توان تغییر داد و آنچه باید بپذیرم را به من اعطاء فرما، لطفاً به من در پذیرفتن قدرشناسانه زندگی که به من داده شده، کمک کن.

Visits: 1302

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!