پذیرش و تغییر,فقط برای امروز 30 آذر,ترس و انکار معتاد,عجز خود به اعتیاد

پذیرش و تغییر (فقط برای امروز 30 آذر)

پذیرش و تغییر,فقط برای امروز 30 آذر,ترس و انکار معتاد,عجز خود به اعتیاد

آزادی برای تغییر ظاهراً پس از خویشتن پذیری حاصل می شود .

کتاب پایه

***

ترس و انکار مخالف پذیرش است. هیچ یک از ما حتی به چشم خود نیز کامل نیستیم ؛ همه ما صفات خاصی داریم که احتمالاً مایل به تغییر آنها هستیم. گاهی اوقات وقتی درباره اینکه چقدر از آرمان های خود فاصله داریم، تعمق می کنیم، از ترس اینکه مبادا فرصتی وجود نداشته باشد که به افراد دلخواه خود تبدیل شویم، به شدت تحت تأثیر قرار می گیریم.

در این هنگام مکانیسم دفاعی انکار وارد عمل می شود و ما را تا نهایت به طرف مخالف سوق می دهد ، به خود می گوییم : وقتی هیچ چیز مربوط به ما نیاز به تغییر ندارد، پس چرا باید نگران باشیم؟ هیچ یک از این دو آزادی لازم برای تغییر را در اختیار ما قرار نمی دهد.

فرقی نمیکند در بهبودی عضو قدیمی یا جدید باشیم، آزادی برای تغییر از طریق کارکرد قدمهای دوزاده گانه حاصل می شود.

وقتی به عجز خود و غیر قابل اداره بودن زندگی خود اقرار می کنیم، این دروغ را که مجبور به تغییر نیستیم، خلع سلاح می کنیم. وقتی به باور می رسیم نیرویی برتر از ما می تواند به ما کمک کند، ترس ما از دچار شدن به صدماتی غیر قابل جبران از بین می رود ؛ به باور می رسیم می توانیم تغییر کنیم.

خود را به مراقبت خداوندی که درک می کنیم، می سپاریم و قدرت لازم برای بررسی صادقانه و دقیق خود را پیدا می کنیم. چیزهایی را که متوجه می شویم نزد خداوند، خود و انسانی دیگر اعتراف می کنیم. خیر و شر خود را می پذیریم ؛ با این پذیرش، آزادی لازم برای تغییر را پیدا می کنیم.

***

پذیرش و تغییر,فقط برای امروز 30 آذر,ترس و انکار معتاد,عجز خود به اعتیاد

فقط برای امروز : مایل به تغییر هستم. با کارکرد قدمها، با ترس و انکار مقابله می کنم و پذیرش لازم برای تغییر را به دست می آورم.

Visits: 1902

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!