پاداش های زندگی,فقط برای امروز 10 آذر,پاداش معتادان گمنام

پاداش های زندگی (فقط برای امروز 10 آذر)

پاداش های زندگی,فقط برای امروز 10 آذر,پاداش معتادان گمنام

فقط برای اراده خداوند برای خود شروع به دعا می کنیم. بدین ترتیب ، فقط چیزی را به دست می آوریم که قادر به اداره آن هستیم.

کتاب پایه

***

تصور کنید اگر خداوند هر چیزی که می خواستیم را در اختیار ما می گذاشت، چه اتفاقی می افتاد. یک اتومبیل معرکه جدید، نمرات عالی، اضافه حقوق سه برابر، همه اینها صرفاً به این خاطر که درخواست می کنیم، مال ماست.

اکنون مشکلاتی را تصور کنید که ثروت های بادآورده، اتومبیل های پر تجمل جدید و تشخیص وضعیت تحصیلی ناشایسته به دنبال دارند. با اضافه حقوق زیادی که بی دلیل به ما اعطاء شده، چه کار انجام می دهیم؟ چگونه به مسئولیت های مالی جدید خود رسیدگی کنیم ؟ و چگونه با این اضافه حقوق سر کنیم؟ آیا می توانیم تظاهر کنیم که شایستگی این حقوق را داریم، در حالی که می دانیم این طور نیست؟

آن اتومبیل معرکه جدید چطور ؟ اکثر این اتومبیل ها حق بیمه بالا و هزینه های مراقبت گزاف به دنبال دارند. آیا برای مراقبت از چیزی که درخواست کرده ایم، آمادگی داریم؟

افتخارات تحصیلی چطور؟ آیا می توانیم پس از اخذ نمراتی که خود کسب نکرده ایم، مانند دانشجویان ممتاز عمل کنیم ؟ اگر متخلف شناخته شویم، چه کار انجام می دهیم؟

وقتی با خداوند صحبت می کنیم، باید به خاطر داشته باشیم که در دنیای واقعی زندگی می کنیم. پاداش هایی کسب می کنیم و یاد می گیریم چگونه  آنها را اداره کنیم. محدود کردن دعاهای خود به تقاضای آگاهی از اراده خداوند، قدرت اجرای آن و توانایی زندگی کردن با نتایج و عواقب، تضمین می کند که چیزی را بیشتر از حد توان اداره خود به دست نمی آوریم.

***

پاداش های زندگی,فقط برای امروز 10 آذر,پاداش معتادان گمنام

فقط برای امروز: فقط برای آگاهی از اراده خداوند و قدرت اجرای آن در دنیای واقعی دعا می کنم.

Visits: 1323

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!