همایش 25 سالگی,منطقه ای معتادان گمنام,فیلیپین

همایش 25 سالگی,منطقه ای معتادان گمنام,فیلیپین


همایش 25 سالگی منطقه ای معتادان گمنام فیلیپین :

همایش 25 سالگی,منطقه ای معتادان گمنام,فیلیپین

با عنوان : آن سوی پاکی

بیست وپنجمین همایش منطقه ای فیلیپین

24 الی 26 ژانویه 2020
4 بهمن الی 6 بهمن 1398

آدرس :شهر باکولد فیلیپین، هتل sugarland  خیابان Araneta

شماره تماس هتل :99 – 0063344352691

شماره اطلاع رسان : 00639267164905

 

روابط عمومی و برنامه ریزی همایش ها

یک کمیتۀ خدماتی نقطه نظرهای متفاوتی را بستگی به نوع حضار، تعداد نفرات و اهداف یک همایش خواهد داشت.

همایش هایی که با هدف آماده سازی و آموزش اعضاء انجمن معتادان گمنام تشکیل می شوند،

نیاز به برنامه ریزی ای متفاوت نسبت به آنچه که برای آگاه نمودن اشخاص وسازمانهای حرفه ای تشکیل می شود، خواهند داشت. 

به همان ترتیب همایش هایی که برای اعضاء انجمن با هدف جشن گرفتن بهبودی تشکیل می شوند، متفاوت خواهند بود.

کلیۀ همایش های انجمن معتادان گمنام، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم،

موقعیت های مطلوبی را برای بهینه نمودن روابط ما با عامۀ مردم ایجاد می کنند و خدمتگزاران مورد اعتماد می توانند

همایش ها را طوری برنامه ریزی کنند که در طی آن اهداف کلی انجمن،

که شامل فراهم نمودن نمونۀ کاری ای معتبر و مثبت برای معتادان می باشد، پیگیری شوند.  

 

در ضمن : 

برداشت جامعه از ما امری است مهم که باید مد نظر قرارگیرد.

زمانی که جلسات اولیۀ انجمن معتادان گمنام در مکان های مختلف برگذار می شدند، 

ملاقات تعدادی معتاد با یکدیگر، تحت هیچ شرایطی مجاز نبوده و غیر قانونی بود.

حتی زمانی که برگزاریِ جلسات ما قانونی است، اجتماع اطراف ،اغلب به جمع شدن یک مشت معتاد دریک محل،

با اضطراب برخورد می کند.  یافتن مکان برای برقراری جلسات میسر نخواهد بود

مگر اینکه انجمن معتادان گمنام در بین اعضاء جامعه خوش نامی کسب نماید.

اگر رفتار ما، به عنوان اعضاء انجمن معتادان گمنام، هنوز مخرب و توام با خود خواهی باشد،

ما برای برگزاری علنی جلساتمان مشکل خواهیم داشت.  ما با محترم شمردن،

تمیز نگاه داشتن و نگهداری بهینۀ تسهیلاتِ محل برگزاری جلساتمان ازاعتبار و آبروی انجمن معتادان گمنام محافظت می کنیم.

ما باید مواظب باشیم تا همسایۀ خوبی برای دیگران بوده و رفتارمان محترمانه باشد. 

حتی چیز ساده ای مانند اسمی که گروه برای خود انتخاب می کند، می تواند درچشم انداز کل انجمن معتادان اثر داشته باشد.

وارد شدن هرگونه آسیب به خوش نامیِ انجمن معتادان گمنام، منجر به مرگِ بعضی معتادان خواهد شد.

Visits: 4

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!