هفتمین همایش منطقه,باخاسون مکزیک,در دسترس تازه واردان,راهنمای موقت,جذب بهبودی

هفتمین همایش منطقه,باخاسون مکزیک,در دسترس تازه واردان,راهنمای موقت,جذب بهبودی


هفتمین همایش منطقه باخاسون مکزیک,در دسترس تازه واردان,راهنمای موقت,جذب بهبودی

هفتمین همایش منطقه,باخاسون مکزیک,در دسترس تازه واردان,راهنمای موقت,جذب بهبودی

فوریه ۲۰۲۱

برابربابهمن ماه۱۴۰۰

 

آرشیو

هفتمین همایش منطقه,باخاسون مکزیک,در دسترس تازه واردان,راهنمای موقت,جذب بهبودی

پذیرش رهجو در زندان ها و موسسات 

اکثر کمیته هایی که جلسات را برای معتادان به درون زندان ها می برند ، از اعضای خود می خواهند که در حین این گونه سرویس دهی تقاضایی را جهت راهنما شدن نپذیرند . اگر چه بعضی از اعضای NA ممکن است در این جلسات ، راهنما یا رهجو بگیرند . ما باید موقعی که می خواهیم رهجویی در حال درمان را در بازپروری و یا در زندان بپذیریم ، کاملا مراقب باشیم . برنامه معتادان گمنام یک برنامه روحانی است که در هر جایی می توان آن را به کار گرفت ، اما خیلی از موسسات و باز پروری ها قوانین خودشان را دارند که می تواند بر رابطه ما با اعضای مقیم در آن مکان تاثیر گذارد .

هفتمین همایش منطقه,باخاسون مکزیک,در دسترس تازه واردان,راهنمای موقت,جذب بهبودی
در حالی که اصول راهنما و رهجو برای اعضایی هم که در این مکان های خاص هستند یک سان است ، ما لازم است در نظر بگیریم که برای انجام این کار تا چه حد مایل به صرف انرژی هستیم . بعضی از ما توانایی بیشتری برای خرج کردن داریم و بعضی دیگر احساس می کنیم صرف این مقدار انرژی و زمان برای ما زیاد است . این شرایط باید مانع از آشفتگی و غیر قابل اداره شدن زندگی مان شود . اگر ما نتوانیم برای خودمان مفید باشیم ، چگونه می توانیم به دیگران کمک کنیم .؟!

هفتمین همایش منطقه,باخاسون مکزیک,در دسترس تازه واردان,راهنمای موقت,جذب بهبودی
“وقتی که من به عنوان عضو پانل در زندانی سخن ران بودم راهنمای زنی شدم که در آن جا ملاقات کردم . این رابطه مثل تمام روابط راهنما و رهجو ها معمولی نبود . او شماره تلفن مرا نداشت . هر ماه زمانی که من برای ملاقات می رفتم به او تکالیفی برای نوشتن و خواندن می دادم . ماه بعد نوشته های او را مرور می کردیم و من به سوالاتی که او ممکن بود داشته باشد ، پاسخ می دادم .”  “من شماره تلفن خود را به معتادان در حال درمان می دادم و از آن ها می خواستم تا زمانی که در حال درمان هستند تماس با من را حفظ کنند . من اعتقاد دارم که در دسترس تازه واردان بودن بخش مهمی از بهبودی من است .”

“زمانی که من راهنمایی کسی را که در حال درمان است می پذیرم ، از او نمی خواهم که چیزی بنویسد . آن ها به خودی خود به اندازه کافی ، برگه برای نوشتن و فرم برای تکمیل کردن من دارند . من از آن ها می خواهم که قدم یک را بخوانند و زیر کلمات و جملاتی که برای آن ها معنی دار است خط بکشند . ما هفتگی یک دیگر را ملاقات می کنیم و قدم ها را مرور می کنیم . بدین طریق ما رابطه ی خود را می سازیم .”

“من در حال حاضر رهجوی دارم که در زندان است . ارتباط برقرار کردن با او بسیار مشکل است چون دیوار ها و حصار ها ما را از یکدیگر جدا کرده است .ما قدم ها را از طریق نامه و تلفن کار می کنیم و یک بار در ماه هم دیگر را در اتاق ملاقات می بینیم .

وقتی که قرار بود قدم 5 او را گوش کنم ، همه چیز به خوبی پیش می رفت . مطالبی را که خیلی خصوصی و حساس بود به صورت کد و علامت می نوشتیم تا هنگام خواندن افکار مان را روشن کند تا بتوانیم در حین حرف زدن در مورد شان ، یک به یک و عمیق تر به آن ها بپردازیم . ما هر دو تمایل داریم و متعهد هستیم که این رابطه در بین دیوار ها به خوبی کار کند . و تا کنون همین گونه بوده . این رابطه برای هر دو ما نعمت بزرگی بوده است .”

هفتمین همایش منطقه,باخاسون مکزیک,در دسترس تازه واردان,راهنمای موقت,جذب بهبودی

راهنمایی اعضا با پیشینه های مختلف :

بیماری اعتیاد تبعیض قائل نمی شود . این بیماری پیشینه ، قومیت ، طبقه ی اجتماعی ، دین و یا بی دینی نمی شناسد . بهبودی نیز همانند بسیاری برای کسی تفاوت قائل نیست . هر معتادی که تمایل داشته باشد برنامه NA را کار کند می تواند بهبودی حاصل کند . ما بهترین سعی خود را می کنیم که بدون تبعیض رهجو بگیریم . راهنمایی اعضا با تجربه زندگی و پیشینه ی متفاوت ممکن است اغلب چالش برانگیز باشد . اما قدم ها و سنت ها اصولی فراگیر هستند که ما می توانیم بدون توجه به این که از کجا آمده ایم آن ها را به کار گیریم. هفتمین همایش منطقه,باخاسون مکزیک,در دسترس تازه واردان,راهنمای موقت,جذب بهبودی

“یک رهجو با سال های زیاد پاکی از من پرسید : چه گونه اصول NA در حالی که از اتحاد حرف می زند ، می تواند برای من کار کند ؟ در حالی که دین من راجع به ما به عنوان انسان های انتخاب شده حرف می زند .

من توانستم تشخیص دهم که چه گونه سنت ها می تواند در زندگی او کار کند . من اعتقاد دارم بسیاری از ما که بر روی ” ابر هایی از شوق و تعصب مذهبی از جلسات دور می شویم ” به این خاطر است که نمی توانیم بهبودی مان را با مذهب خود تطبیق دهیم . قسمتی از کار من به عنوان یک راهنما این است که بتوانم کشمکش های رهجو های ام را با اصول برنامه مان جدی بگیرم . و علی رغم دین آن ها بتوانم کمک کنم تا ایشان درکی از اصول پیدا کنند که با اعتقادات مذهبی آن ها هم خوانی داشته باشد .” هفتمین همایش منطقه,باخاسون مکزیک,در دسترس تازه واردان,راهنمای موقت,جذب بهبودی

“علی رغم هرج و مرج ، آشفتگی و بیچارگی که اوائل پیوستن ام به NA در زندگی من وجود داشت ، بعضی ها مرا ” معتاد کلاس بالا ” لقب داده بودند . من از طبقه ی متوسط جامعه بودم و در جوانی پاک شدم . امروز دارای مدرک تحصیلی بالایی هستم و یک زندگی راحت دارم . اخیرا یک رهجوی جدید پیدا کرده ام که توسط دادگاه پس از این که به زندان فرستاده شد ملزم گردیدتادرجلسات NA شرکت کند .

او پول ندارد ، یک ماشین قراضه دارد و بی کار است . بدتر از همه حضانت فرزندانش را از او گرفته اند . من نگران بودم که چیزی برای ارائه به او نداشته باشم . من هرگز بچه نداشته ام ، پس چطور می توانم بفهمم که از دست دادن آن ها به چه معنی است . اگر چه در ماه هایی که راهنمای او بوده ام ، توانستم با او درباره لطمه دیدن ، پذیرش و عجز صحبت کنم . این چیز ها در ما مشترک هستند . من او را خیلی دوست دارم و برایش احترام قائلم و فکر می کنم این ها مهم تر از داشتن پیشینه ی مشابه است .” هفتمین همایش منطقه,باخاسون مکزیک,در دسترس تازه واردان,راهنمای موقت,جذب بهبودی

“من در ناحیه ای زندگی میکنم که تعداد زیادی مهاجر دارد و اما انجمن NAمحلی ما نشان ر این تنوع نیست . فکر می کنم بهبودی شخص من با گوناگونی و تنوع تقویت می شود . بنابر این تعهد کرده ام که به عنوان راهنما برای افراد این گروه ها ی مهاجر دردسترس باشم . من مطمئن نیستم که این کار من تاثیری داشته یا نه ، اما از این که امروز تعداد بیشتری از این معتادان را در جلسات خودمان می بینیم راضی هستیم .”

“یکی از دلایلی که من باور دارم NA می تواند آدم های گوناگونی را جذب کند ، به خاطر آزادی های انتخابی است که به آن ها می دهد . داشتن آزادی انتخاب خصوصا در مورد نیروی برترم به من به عنوان کسی که شناخت درستی از خدا نداشت ، اجازه داد که در برنامه بهبودی باقی بمانم و از آن استفاده ببرم . معتادانی که من راهنمای شان هستم هر یک درک خود را از نیروی برتر دارند . من به اعتقادات آن ها احترام می گذارم و به همان شکل انتظار دارم که آنها نیز به اعتقادات من احترام گذارند . من آن ها را تشویق می کنم که دعا کنند ، مراقبه کنند و رابطه آگاهانه خود را با نیروی برتر حفظ کنند . به نظر من قدم ها حقیقتی جهانی را ارائه می کنند که ورای هر نوع ” سن و سال ، نژاد ، جنسیت ، آئین ، دین ، و یا بی دینی ” است . نیاز نیست که درک ما حتما از نیروی برتر یکسان باشد تا بتوانیم قدم ها را با یک دیگر کار کنیم .”

هفتمین همایش منطقه,باخاسون مکزیک,در دسترس تازه واردان,راهنمای موقت,جذب بهبودی

تصمیم گیری :

 

ما می خواهیم بهترین تصمیم را بگیریم و گاهی اوقات این تصمیم ممکن است شامل ” نه ” گفتن به کسی شود که از ما خواسته که راهنمای اش شویم . امید است : با چیزهایی که ما از NA و راهنمای مان درک می کنیم ، یاد می گیریم که ” نه ” گفتن ایرادی ندارد .

هفتمین همایش منطقه,باخاسون مکزیک,در دسترس تازه واردان,راهنمای موقت,جذب بهبودی
از طرف دیگر ممکن است احساس کنیم که وارد شدن به یک رابطه راهنما و رهجو موقتی بتواند برای ما و همین طور رهجوی مان مفید واقع شود . به عنوان راهنمای موقت ما می توانیم به رهجو در بهبودی اش برای مدت کوتاهی کمک کنیم تا زمانی که او بتواند کسی را که با او احساس راحتی بیشتری می کند به عنوان راهنما پیدا کند .

هفتمین همایش منطقه,باخاسون مکزیک,در دسترس تازه واردان,راهنمای موقت,جذب بهبودی
بعضی از راهنما ها سعی می کنند به جای این که به کسی ” نه ” بگویند ، از رهجوی فعلی خود یا از دیگر اعضایی که می شناسند ، سوال کنند که آیا تمایل دارند که رهجوی جدیدی قبول کنند ؟ از این طریق می توانیم به کسی که از ما در خواست کرده کمک کنیم تا از هدایت و حمایت یک راهنما برخوردار شود . ما نمی خواهیم که در هیچ شرایطی ، معتادی که خواهان بهبودی است احساس تنهایی یا عدم تعلق کند .

هفتمین همایش منطقه,باخاسون مکزیک,در دسترس تازه واردان,راهنمای موقت,جذب بهبودی

“من مدت 12 سال است که راهنمای موقت یک عضو هستم . حالا چرا باید رابطه ی به این زیبایی را خراب کنم ؟”

“وقتی کسی از من در خواست می کند و من به دلیلی باید ” نه ” بگویم . معمولا شماره تلفن شان را می گیرم و به آن ها زنگ می زنم تا آن ها احساس نکنند که پذیرفته نشده اند . من معمولا به آن ها می گویم که اگر آن ها جذب بهبودی من شده اند ، شاید بهبودی یکی از رهجو های من نیز برایشان جذاب باشد . آن گاه ما با هم قرار می گذاریم و من آن ها با یک دیگر آشنا می کنم تا احساس پذیرفته نشدن به کسی از دست ندهد.” هفتمین همایش منطقه,باخاسون مکزیک,در دسترس تازه واردان,راهنمای موقت,جذب بهبودی

“من نمی دانم داشتن یک راهنمای موقت چه اشکالی دارد ؟ برای من این مثل یک تصمیم کار آمد و عملی است . فکر می کنم به هر حال این فقط بازی با لغات است. موقت یعنی چی ؟یک روز ؟یک هفته ؟ یک ماه ؟ فکر می کنم داشتن راهنما برای یک مدت ، خیلی بهتر از این است که اصلا راهنما نداشته باشیم .”

هفتمین همایش منطقه,باخاسون مکزیک,در دسترس تازه واردان,راهنمای موقت,جذب بهبودی

منبع: کتاب راهنما و رهجو

Visits: 3

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!