نیت خیر,فقط برای امروز 13 بهمن,افکار وسوسه آلود معتاد,اثرات بیماری اعتیاد,جنبه خودمحوری اعتیاد

نیت خیر (فقط برای امروز 13 بهمن)

نیت خیر,فقط برای امروز 13 بهمن,افکار وسوسه آلود معتاد,اثرات بیماری اعتیاد,جنبه خودمحوری اعتیاد

بهترین نمونه نیت خیر در خدمت مشاهده می شود ؛ خدمت مناسب “انجام عمل درست با دلیل درست” است.

کتاب پایه

***

عامل روحانی بیماری ما ریشه در خودمحوری دارد، خودخواهی در برخورد با دیگران تنها رفتاری بود که اعتیاد به ما یاد داد، هر زمان که چیزی را می خواستیم باید در اختیار ما قرار می گرفت.

افکار وسوسه آلود ریشه در ضمیر زندگی ما داشت، چگونه در دوران بهبودی افکار وسوسه آلود را ریشه کن کنیم ؟

با به کار بردن چند اصل روحانی بسیار ساده اثرات بیماری خود را تغییر می دهیم، برای مقابله با جنبه خودمحوری اعتیاد خود، یاد می گیریم اصل خیرخواهی را به کار گیریم.

به جای اینکه فقط به دنبال خدمت به خود باشیم، خدمت به دیگران را آغاز می کنیم، به جای اینکه فقط به چیزی که از موقعیتی نصیب ما می شود، فکر کنیم، یاد می گیریم ابتدا منافع دیگران را در نظر بگیریم، وقتی با یک تصمیم گیری اخلاقی روبرو می شویم، ابتدا صبر می کنیم، اصول روحانی را به یاد می آوریم و درست عمل می کنیم.

وقتی به تدریج یاد می گیریم « عمل درست را با دلیل درست انجام دهیم »، می توانیم متوجه تغییری در وجود خود شویم، در حالی که زمانی تحت فرمان اراده شخصی بودیم، اکنون با نیت خیر خود، نسبت به دیگران هدایت می شویم.

خودمحوری مزمن ناشی از اعتیاد دست از سر ما برمی دارد، یاد می گیریم که « این اصول را در تمام امور خود به کار گیریم » ؛ ما با بهبودی خود زندگی می کنیم، نه با بیماری خود.

***

نیت خیر,فقط برای امروز 13 بهمن,افکار وسوسه آلود معتاد,اثرات بیماری اعتیاد,جنبه خودمحوری اعتیاد

فقط برای امروز : در هر جایی که حضور دارم و در هر کاری که انجام می دهم، به دنبال خدمت به دیگران هستم، نه فقط خدمت به خود، وقتی با معمایی روبرو می شوم، سعی میکنم عمل درست را با دلیل درست انجام دهم. 

Visits: 869

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!