نواقص,فقط برای امروز 27 اردیبهشت,تکبر معتاد,جایگاه مناسب معتاد,احترام به نفس معتاد

اراده نیروی برتر ما,فقط برای امروز 26 اردیبهشت,اراده واقعی معتاد,وجدان معتاد,شکست معتاد


نواقص (فقط برای امروز 27 اردیبهشت)

نواقص,فقط برای امروز 27 اردیبهشت,تکبر معتاد,جایگاه مناسب معتاد,احترام به نفس معتاد

 

کاملاً آماده بودیم خداوند همه نواقص شخصیتی ما را برطرف نماید.

 قدم ششم

***

پس از برداشتن قدم پنجم، بسیاری از ما وقتی را صرف توجه به “چگونگی دقیق خطاهای خود” و نقش آنها در شکل دادن به شخصیت خود کردیم، زندگی ما به عنوان مثال بدون تکبر چگونه خواهد بود؟

تکبر مطمئناً ما را از ارتباط با دوستان خود باز داشته بود و از بهره بردن و یاد گرفتن از آنها جلوگیری می کرد، اما تکبر هم به ما به خوبی خدمت کرده بود، به طوری که در زمان های که احترام به نفس‌مان شدیداً پایین بود از ما حمایت می کرد، اگر تکبر ما برطرف می شد، چه سودی عاید ما می شد؟

با برطرف شدن تکبر، یک قدم به بازیابی جایگاه مناسب خود در میان دیگران نزدیکتر می شویم، می توانیم به یک اندازه برای جمع آنها، خرد آنها و مشکلات آنها ارزش قائل شویم، پشتیبانی و راهنمایی ما در صورت تمایل از مراقبت نیروی برتر نشأت می گیرد ؛ “احترام به نفس پایین” دیگر برای ما معضل نیست.

تک تک نواقص شخصیتی خود را بدین طریق بررسی کردیم و به مشکل‌ساز بودن همه آنها پی بردیم، از این گذشته، به این خاطر است که آنها نواقص شخصیتی نامیده می شوند، آیا کاملاً آماده بودیم خداوند همه آنها را برطرف نماید؟ بله.

***

نواقص,فقط برای امروز 27 اردیبهشت,تکبر معتاد,جایگاه مناسب معتاد,احترام به نفس معتاد

فقط برای امروز : همه نواقص شخصیت خود را به دقت بررسی می کنم تا دریابم آیا آماده هستم خداوند همه آنها را برطرف نماید. 

 

 

Visits: 1594

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!