انگیزه ای برای رشد,فقط برای امروز 9 مهر,دردعاطفی,چشیدن طعم درد,خواب روحانی

نه صرفاً انگیزه ای برای رشد (فقط برای امروز 9 مهر)


نه صرفاً انگیزه ای برای رشد (فقط برای امروز 9 مهر)

انگیزه ای برای رشد,فقط برای امروز 9 مهر,دردعاطفی,چشیدن طعم درد,خواب روحانی

«متوجه می شویم که درد می تواند عامل محرکی در بهبودی باشد.»

کتاب پایه

***

هر گاه که در رنج به سر می بریم، تصور می کنیم، «دردچه کسی به آن نیاز دارد!». دلیلی خوبی برای درد نمی بینیم. رنج کشیدن کار بیهوده ای به نظر می رسد. اگر در حالی که در رنج به سر می بریم، فردی از رشد روحانی صحبت کند، به احتمال زیاد خشم خود را با حالت تنفر نشان می دهیم و در حالی که فکر می کنیم تا به حال با فردی بی احساس تر از او برخورد نکرده ایم، دور می شویم.

اما چه می شد اگر انسان ها احساس درد جسمی یا عاطفی نداشتند؟ دنیا ایده آل به نظر می رسید؟ نه واقعاً. اگر قادر به احساس درد جسمی نبودیم، نمی دانستیم چه وقت با برهم زدن چشم مانع از ورود ذرات خارجی به چشم خود شویم؛ نمی دانستیم چه وقت از کار و فعالیت دست بکشیم؛ حتی نمی دانستیم چه وقت در هنگام خواب بدن خود را جابجا کنیم. صرفاً به خاطر کمبود یک سیستم هشدار طبیعی به خود آسیب می رساندیم.

همین مسئله درباره درد عاطفی نیز صادق است. اگر در رنج به سر نمی بردیم، از کجا می فهمیدیم که غیر قابل کنترل شده  بودیم؟ درست مانند درد جسمی، درد عاطفی نیز ما را مطلع می کند که چه وقت از انجام کارهای آسیب زننده دست بکشیم.

اما درد تنها عامل محرک نیست. وقتی شادمان هستیم، درد عاطفی زمینه ای را برای مقایسه فراهم می کند. بدون چشیدن طعم درد، نمی توانیم به ارزش خوشی پی ببریم.

***

فقط برای امروز: درد را به عنوان بخش لازم زندگی می پذیرم. می دانم به هر اندازه که قادر به احساس درد هستم، می توانم شادمانی را نیز احساس کنم.

انگیزه ای برای رشد,فقط برای امروز 9 مهر,دردعاطفی,چشیدن طعم درد,خواب روحانی

 

انگیزه ای برای رشد,فقط برای امروز 9 مهر,دردعاطفی,چشیدن طعم درد,خواب روحانی

Views: 205

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!