نشان دادن فروتنی,گمنامی اساس روحانی,حراست از گمنامی,بهبودی هدیه ای است,حفظ گمنامی

نشان دادن فروتنی از طریق گمنامی (فقط برای امروز 12 شهریور)


نشان دادن فروتنی از طریق گمنامی (فقط برای امروز 12 شهریور)

نشان دادن فروتنی,گمنامی اساس روحانی,حراست از گمنامی,بهبودی هدیه ای است,حفظ گمنامی

«فروتنی محصولی است که به ما امکان رشد و ترقی در محیطی آزاد را می دهد و ترس از شناخته شدن به عنوان فردی معتاد از سوی کارفرمایان، خانواده‌ها و دوستان ما را از بین می‌برد.»

کتاب پایه

***

بسیاری از ما شاید این مسئله را درک نکرده باشیم که «گمنامی اساس روحانی تمام سنت‌های ماست.» از اینکه این امر چطور ممکن است، متعجب شدیم. گمنامی با زندگی روحانی ما چه ارتباطی دارد؟

پاسخ‌های زیادی برای این پرسش وجود دارد! از طریق حفظ و حراست از گمنامی خود، پاداش‌های روحانی فراتر از حد تصور کسب می‌کنیم. در انجام کاری نیکو برای یک فرد و نگفتن آن به دیگران حسن بزرگی وجود دارد. به همین ترتیب، مقاومت در برابر تمایل به اعلام غرورآفرین عضویت خود در NA به مردم جهان در واقع اینکه از همه بخواهیم از خوب بودن ما تعریف کنند موجب می شود حتی برای بهبودی خود ارزش بیشتری قائل شویم.

بهبودی هدیه ای است که از نیرویی برتر از خود دریافت کرده‌ایم. خودستایی درباره بهبودی، طوری که آن را نتیجه عمل خود بدانیم، به احساس غرور و خودبزرگ‌بینی منجر می‌شود. اما حفظ گمنامی منجر به فروتنی و احساس شکرگزاری می‌گردد. خود بهبودی پاداش است؛ تحسین عمومی نمی‌تواند آن را ارزشمندتر سازد.

***

نشان دادن فروتنی,گمنامی اساس روحانی,حراست از گمنامی,بهبودی هدیه ای است,حفظ گمنامی

فقط برای امروز: خود بهبودی پاداش است؛ نباید بهبودی خود را به طور عمومی اعلام کنم. از گمنامی خود حفظ و حراست می‌کنم.

نشان دادن فروتنی,گمنامی اساس روحانی,حراست از گمنامی,بهبودی هدیه ای است,حفظ گمنامی

نشان دادن فروتنی,گمنامی اساس روحانی,حراست از گمنامی,بهبودی هدیه ای است,حفظ گمنامی

Visits: 303

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!