نقش خود معتاد,فقط برای امروز 17 شهریور,نافرمانی معتاد,نافرمانی مزمن,الگوهای واکنش معتاد

نافرمانی (فقط برای امروز 17 شهریور)


نافرمانی (فقط برای امروز 17 شهریور)

نقش خود معتاد,فقط برای امروز 17 شهریور,نافرمانی معتاد,نافرمانی مزمن,الگوهای واکنش معتاد

«وقتی نافرمان می شویم، نباید ایمان خود را از دست دهیم.»

کتاب پایه

***

بسیاری از ما سراسر زندگی خود را در نافرمانی به سر بردیم. پاسخ اولیه ما به هر نوع فرمان اغلب منفی است. انکار ناخودآگاهانه قدرت برای بسیاری از معتادان ظاهراً یک نقص شخصیتی دردسرآفرین است.

بررسی دقیق خود می تواند طرز واکنش ما نسبت به دنیای اطراف خود را نشان دهد. می توانیم از خود بپرسیم آیا نافرمانی ما نسبت به مردم، مکانها و مؤسسات توجیهی دارد. اگر به قدر کافی به نوشتن ادامه دهیم، معمولاً می توانیم از کارهای دیگران بگذریم و نقش خود را در امور آشکار کنیم. متوجه می شویم آنچه دیگران بر سر ما آورده اند، به اندازه طرز واکنش ما نسبت به موقعیت هایی که خود را در آن یافته ایم، مهم نبوده است.

ترازنامه مستمر و منظم به ما این امکان را می دهد که الگوهای واکنش خود نسبت به زندگی را بررسی کنیم و ببینیم آیا به نافرمانی مزمن گرایش داریم یا خیر. گاهی اوقات متوجه خواهیم شد در حالی که معمولاً به جای ریسک ناپذیری، از آنچه به ما پیشنهاد می شود، پیروی می کنیم، رنجش هایی را به طور مخفیانه نسبت به اعمال قدرت در دل داریم. اگر این رنجش ها را به حال خود رها کنیم، می توانند ما را از مسیر برنامه بهبودی منحرف سازند.

فرآیند تهیه ترازنامه به ما امکان آشکارسازی، ارزیابی و تغییر الگوهای نافرمانی را می دهد. نمی توانیم با تهیه ترازنامه دنیا را تغییر دهیم، اما می توانیم طرز واکنش خود را نسبت به آن تغییر دهیم.

***

فقط برای امروز: می خواهم از آشوب حاصل از نافرمانی رهایی یابم. قبل از عمل، خود را ارزیابی می کنم و درباره ارزشهای واقعی خود فکر می کنم.

نقش خود معتاد,فقط برای امروز 17 شهریور,نافرمانی معتاد,نافرمانی مزمن,الگوهای واکنش معتاد

 

Visits: 304

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!