مفهوم نهم,مفهوم نه,مفهوم 9,تصمیم گیری,نقطه نظرات na

مفهوم نهم,مفهوم نه,مفهوم 9,تصمیم گیری,نقطه نظرات na


مفهوم نهم انجمن معتادان گمنام NA

مفهوم نهم,مفهوم نه,مفهوم 9,تصمیم گیری,نقطه نظرات na

” تمامی عناصر ساختار خدماتی ما مسئولند که به دقت همه نقطه نظرات را هنگام تصمیم گیری در نظر داشته باشند.”

 

کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام

مفهوم نهم,مفهوم نه,مفهوم 9,تصمیم گیری,نقطه نظرات na

بحث کردن با اشخاصی که با ما موافق هستند کاری آسان است . اما در بهبودی آموخته ایم که بهترین فکرهای ما ، لزوما بهترین راه حل و راهنمایی ممکن نیست .

به ما آموخته اند که قبل از تصمیم گیری های مهم و حساس ، قضاوت خود را در برابر افکار دیگران ارزیابی کنیم . تجربه ما نشان داده است افکار کسانی که با ما موافق نیستند ، اغلب همانی است که بیشتر از همه به شنیدنش نیاز داریم .

مفهوم نهم این بعد از بهبودی ما را در محیط خدماتی به کار می گیرد. هنگام تصمیم گیری ، گروه ها ، هیات های خدماتی و کمیته های ما بایست فعالانه خواستار تمامی نقطه نظرات موجود باشند.  مفهوم نهم,مفهوم نه,مفهوم 9,تصمیم گیری,نقطه نظرات na

وجدان گروهی موثر ، یک وجدان گروهی کاملا آگاه است . مفهوم نهم وسیله ای است که به ما کمک می کند تا مطمئن شویم وجدان گروهی ما تا حد امکان بخوبی آگاه است. در صورت هر گونه بحثی همیشه وسوسه نادیده گرفتن اعضاء مختلف وجود دارد ، بخصوص اگر اکثریت بزرگی از اعضا مثل یکدیگر فکر کنند .

اما اغلب یک صدای تنها ، که اطلاعات جدید یا تصویری منحصر بفرد را ارائه کند ، ما را از گرفتن تصمیم های نا آگاهانه و عجولانه نجات می دهد . در معتادان گمنام ، تشویق می شویم که به صدای تنها احترام بگذاریم ، حمایتش کنیم ، حتی خواهان آن شویم ، چرا که بدون آن تصمیم های خدماتی ما بی شک صدمه خواهد دید .

مفهوم نهم ما را تشویق می کند ، حتی اگر اکثر اعضای ما به گونه ای متفاوت فکر کنند ، افکار خود را رک و راست در بحث مسائل خدماتی به زبان آوریم ، این مفهوم به ما نمی گوید که یک مخالف یا ساز نا همگون دائمی باشیم و به هر چه اکثریت با آن موافق است اعتراض کنیم ، بلکه به ما می گوید مسئول هستیم که افکار و وجدان مان را با دیگر اعضا در میان بگذاریم و به دقت موضع و موقیت خود را تشریح کنیم و با همان دقت نیز به موضع و موقعیت دیگران گوش فرا دهیم . وقتی ما از خود شهامت لازم برای به زبان آوردن افکارمان و در همان حال احترام به یکدیگر را نشان می دهیم ، می توانیم آسوده خاطر باشیم که طبق مصالح انجمن NA عمل کرده ایم .

با اصرار و پافشاری بر بحث کامل و دقیق ، بدترین حالتی که به وجود می آید این است که کمی از وقت یکدیگر را می گیریم و بهترین حالت آن است که انجمن را در برابر نتایج و پی آمدهای تصمیمی ناآگاهانه و عجولانه قرار نمی دهیم . مفهوم نهم,مفهوم نه,مفهوم 9,تصمیم گیری,نقطه نظرات na

وقتی کمیته خدماتی در حال تصمیم گیری است ، مفهوم نهم می تواند به صورت های مختلف به کار گرفته شود . اگر شما یکی از اعضای کمیته هستید ، تنها کاری که باید بکنید این است که دست خود را بلند کنید و صحبت نمائید .

اگر نکته مورد نظر شما پیچیده است می توانید به صورت کتبی به دیگر اعضای کمیته یا هیات ارائه کنید تا بتوانند با دقت موضوع را بررسی کنند .

اگر شما عضو کمیته مورد نظر نیستید ، اما به عنوان یک عضو NA می خواهید موردی را در مسائل خدماتی مطرح کنید ، راه های مختلفی جهت اعلام نظر و موضع خود دارید ، می توانید نظر خود را در جلسه اداری گروه خود به مشارکت بگذارید و اطمینان حاصل کنید که نظر شما در کنار دیگر نظرها و تحت لوای وجدان گروه ، نماینده بین گروهی را هنگام شرکت در بحث های خدماتی راهنمایی کند .

بعضی از هیات های خدماتی و کمیته ها قسمتی از دستور جلسه خود را در گردهمایی باز به این اختصاص می دهند که شما بتوانید افکار خود را در مورد مسائل ارائه کنید . خبرنامه ها و مجلات انجمن از محلی تا جهانی ، قسمتی را به درج نظرات اعضای NA در مورد مسائل خدماتی جاری اختصاص داده اند .

علی رغم اینکه شما عضو یک کمیته خدماتی باشید یا نه ، راه های مختلفی وجود دارد که بتوانید شخصا مفهوم نهم را بکار بندید . مفهوم نهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم نه,مفهوم 9,تصمیم گیری

فرآیند تصمیم گیری های ما کامل نیست . خیلی از گروه ها ، هیات های خدماتی و کمیته ها به این امر و همین طور به ارزش موضع اقلیت در مورد تمام تصمیمات آن ها واقف هستند . هر گاه که پیشنهادی با کمتر از اتفاق آرا تایید می شود ، کمیته ها اغلب از کسانی که رای مخالف داده اند ، درخواست می کنند که دلیل مخالفت خود را شفاهی یا کتبی اعلام کنند و اگر تصمیم بعدا نیاز به اصلاح داشته باشد ، عقاید این اقلیت ها ممکن است در کمک به طرح جدید خدماتی ارزشمند واقع گردد.

مفهوم نهم کمیته را تشویق می کند که به مشورت با وجدان گروه ادامه دهیم ، حتی بعد از این که تصمیمی گرفته شده است .

اگر بحثی در مورد پیشنهادی که قبل تایید شده به وجود آمد ، کمیته مکلف است که به آن بحث گوش فرا دهد ، چون ممکن است بر اساس آن بحث ، کمیته در تصمیمات قبلی خود تغییراتی به وجود آورد .

اما اگر تصمیمی گرفته شد و پس از آن باز هم مورد سوال و شک و شبهه قرار گرفت ، ولی پس از بررسی کلیه جوانب باز هم مورد تایید قرار گرفت و به قوت خود باقی ماند ،آن موقع همه باید آن را بپذیرند و از صمیم قلب جهت انجام دادن آن همکاری کنند . مفهوم نهم,مفهوم نه,مفهوم 9,تصمیم گیری,نقطه نظرات na

مقاومت مستقیم یا حمایت نصفه و نیمه از این گونه تصمیم ها بر خلاف اصول ما در مورد تسلیم و پذیرش است . وقتی تصمیمی گرفته شد ، لازم است که ما بدان احترام بگذاریم و به دنبال خدمت خود در انجمن برویم .مفهوم نهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم نه,مفهوم 9,تصمیم گیری

بیان وجدان شخصی در گروه ، پایه و اساس وجدان گروهی است . بدون آن ، ما در برابر راهنمایی خداوند مهربان که مرجع نهائی ما است سد گذاری می کنیم . وقتی تعداد کمی از اعضا به نظر یا موضعی که بسیاری از آن حمایت می کنند اعتراض دارند ، هیات های خدماتی یا کمیته ما باید با دیده احترام و برسی دقیق با این مسئله روبرو شود .

اطلاعات و نظراتی که از طرف عده کمی ارائه می گردد ممکن است ما را از اشتباه خطرناکی نجات دهد و حتی ممکن است ما را به افق های جدید خدماتی که قبلا فکرش را هم نمی کرده ایم رهنمون سازد تا بتوانیم بهتر و موثرتر از همیشه هدف اولیه انجمن خود را به انجام برسانیم .

به خاطر اعضایی که در آینده به ما ملحق می شوند ، گروه ها ، هیات های خدماتی و کمیته های ما باید همیشه تمامی نقطه نظرات را در تصمیم گیری های خود در نظر داشته باشند .

مفهوم نهم,مفهوم نه,مفهوم 9,تصمیم گیری,نقطه نظرات na

تجربه اعضا داخل تالار گفتگو در مورد مفهوم نهم

 

Visits: 482

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!