مفهوم ششم,مفهوم شش,مفهوم 6,وجدان گروه,نیازهای معتادان

مفهوم ششم,مفهوم شش,مفهوم 6,وجدان گروه,نیازهای معتادان


مفهوم ششم انجمن معتادان گمنام NA

مفهوم ششم,مفهوم شش,مفهوم 6,وجدان گروه,نیازهای معتادان

” وجدان گروه وسیله ای روحانی است ، برای دعوت از خداوند مهربان تا بر تصمیمات ما تاثیر گذارد . “

 

کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام

مفهوم ششم,مفهوم شش,مفهوم 6,وجدان گروه,نیازهای معتادان

وجدان گروه یک توانائی روحانی ضروری و حس درونی تشخیص درست و غلط برای ما است. درکی درونی است که هر یک از ما ممکن است در تفکرات شخصی خود با آن در مورد بهترین راه مشورت کنیم . در کتاب اصلی ما از وجدان به عنوان ویژگی والای روحی و احساسی که عمیقا تحت مصرف مواد مخدر قرار گرفته بود صحبت شده است .

با به کارگیری قدم ها ، ما هر چه بیشتر خواهان احیای وجدان و فرا گرفتن استفاده از آن می شویم . به همان نسبت تصمیمات و اعمال ما کمتر تحت تاثیر علائق شخصی بوده و بیشتر تحت تاثیر چیزی که وجدان مان می گوید درست است ، قرار می گیرد.

وقتی معتادانی که وجدان شخصی آن ها از طریق کارکرد قدم ها بیدار شده ، چه در گروه های معتادان گمنام و چه در جلسات کمیته های خدماتی ، گرد هم بیایند تا مسائل مربوط به خدمت را بررسی کنند ، آن ها آماده اند تا در به وجود آوردن یک وجدان گروهی نقش داشته باشند .

به کار گرفتن وجدان گروهی ، عملی است که اعضای ما بیداری روحانی حاصل از کارکرد دوازده قدم را مستقیما در حل مسائلی که بر NA اثر می گذارد ، دخالت می دهند و به همین دلیل موضوعی است که باید بیشترین تاثیر را بر ملاحضات دقیق ما داشته باشد.مفهوم ششم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم شش,مفهوم 6,وجدان گروه

اگر چه وجدان گروهی ، خود به تنهایی ابزار تصمیم گیری نیست ، پدید آوردن یک وجدان گروهی ، جزئی ضروری در فرآیند تصمیم گیری معتادان گمنام است. برای تشخیص تفاوت این دو ، باید نگاهی به زندگی شخصی خود داشته باشیم . مفهوم ششم,مفهوم شش,مفهوم 6,وجدان گروه,نیازهای معتادان

مردمانی که زندگی آنان با روحانیت آمیخته است ، اصولا قبل از گرفتن تصمیمات مهم ، دعا و مراقبه می کنند . نخست ، به منبع نیروی روحانی و دانش خود توجه می کنیم و سپس برای راهی که در پیش داریم طرح ریزی می نمائیم . پدید آوردن یک وجدان گروهی جمعی ، باعث دست یابی ما به راهنمائی روحانی برای تصمیم گیری در مورد خدمات می شود .

ما با هم دعا و مراقبه می کنیم . مشارکت می نمائیم و با یکدیگر سنت ها را بررسی می کنیم و از نیروی برتر درخواست راهنمائی می کنیم . گروه ها ، هیئت های خدماتی و کمیته های ما اغلب از رای گیری به عنوان ابزاری خشن برای ترجمه راهنمائی روحانی ، به تصمیم و کلام استفاده می کنند .

اگر چه برخی مواقع ، به رای گیری نیاز نیست و با پیگیری یک بحث فعالانه و متفکرانه ، کاملا آشکار می گردد که وجدان گروهی جمعی از ما انتظار چه کاری را در آن موقعیت خاص خدماتی دارد . مفهوم ششم,مفهوم شش,مفهوم 6,وجدان گروه,نیازهای معتادان

همان طور که ما خواهان قوی ترین اتحاد روحانی در معتادان گمنام هستیم ، در تصمیم گیری ها نیز خواهان قوی ترین اتحاد در معتادان گمنام هستیم ، در تصمیم گیری ها نیز خواهان هم رایی و اتفاق آراء هستیم و نه صرفا رای اکثریت ، هر چقدر در بررسی نظرات خود دقت بیشتری کنیم ، احتمال رسیدن به اتفاق آراء بیشتر می شود و به رای گیری جهت کمک برای ترجمه وجدان گروهی به تصمیمی جامع نیاز نمی افتد .

وقتی در حال تصمیم گیری برای خدمات خاصی هستیم ، رای گیری و توافق ممکن است برای وجدان گروه میزان باشد . اگر چه ، وجدان گروهی می تواند نه صرفا در هنگام تصمیم گیری ها ، بلکه در همه امور انجمن ما به چشم آید . فرآیند ترازنامه نویسی گروهی نمونه خوبی برای این مورد است .

وقتی اعضای یک گروه NA گردهم می آیند تا تاثیرات و اقدامات گروه خود را در انجام هدف اصلی اش بررسی کنند ، هر یک از آن ها به مشاوره با وجدان خود می پردازد تا نقش شخصی خود را در کل در نظر گیرد . مفهوم ششم,مفهوم شش,مفهوم 6,وجدان گروه,نیازهای معتادان

در این گونه نشست های ترازنامه نویسی ممکن است هیچ گونه تصمیم خاصی گرفته نشود . اما یک ارتقاء آگاهی روحانی در بین اعضای گروه ، در مورد نیازهای معتادانی که هنوز در عذابند و همین طور نیازهای اعضای گروه به وجود می آید .مفهوم ششم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم شش,مفهوم 6,وجدان گروه

نمونه ای دیگر از وجدان گروهی که بدون ارتباط با مسائل خدماتی شکل می گیرد و هر یک از ما به راحتی می توانیم آنرا درک کنیم ، هر روز در جلسات بهبودی ما پیدا می شود . برای مثال خیلی از مواقع ، ما با مشکلاتی شخصی ، در جلسات NA شرکت می کنیم و از تجربیات معتادان در حال بهبودی ، آسایش ، حمایت و راهنمایی مورد نیاز را دریافت می کنیم .

اعضای ما هر یک با شخصیت ها ، سوابق و نیازهایی متفاوت با یکدیگر و با ما در مورد بیداری روحانی که از طریق بکارگیری قدم های دوازده گانه در زندگی خود پیدا کرده اند ، صحبت می کنند . از تنوع موجود در گروه یک پیام مشترک برمی خیزد ، پیامی که می توانیم در زندگی خود به کار بندیم ، پیام بهبودی ، در این پیام ما به “ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر ” پی می بریم .

در ضمن این پیام وجدان گروهی را ، نه در مورد مسائل خدماتی ، بلکه در مورد رشد روحانی نیز بیان می کند. وجدان گروهی وسیله ای برای دعوت جمعی از راهنمایی جاری نیروی برتر برای تاثیرگذاری بر تصمیم هایمان است .م

زمانی که بهبودی شخصی خود را با جدیت پیگیری می کنیم و خواهان آن می شویم که بیداری روحانی جاری امکان به کارگیری اصول برنامه را در همه امور همین طور در امور خدماتی برایمان بیشتر سازد ، در حال به کارگیری مفهوم ششم هستیم .

وقتی که نه به کلمات بلکه به روح نهفته در پس جملات اعضای دیگر گوش می دهیم ، مفهوم ششم را به کار گرفته ایم . در تصمیم گیری خدماتی ، وقتی خواهان انجام اراده خدا می شویم ، نه اراده خود و خواهان خدمت به دیگران می شویم و نه خدمت به خود ، مفهوم ششم را به کار گرفته ایم .

در گروه ها ، هیئت های خدماتی و کمیته های خود وقتی از خداوند مهربان دعوت می کنیم که بر تصمیم گیری های مان در ارتباط با خدمت تاثیر بگذارد ، مفهوم ششم را به کار گرفته ایم.

مفهوم ششم,مفهوم شش,مفهوم 6,وجدان گروه,نیازهای معتادان

تجربه اعضا داخل تالار گفتگو در مورد مفهوم ششم

Visits: 1064

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!