مفهوم دهم,مفهوم ده,مفهوم 10,حق استیناف

مفهوم دهم,مفهوم ده,مفهوم 10,حق استیناف


مفهوم دهم انجمن معتادان گمنام NA

مفهوم دهم,مفهوم ده,مفهوم 10,حق استیناف

“هر عضو از کمیته خدماتی می تواند ، بدون ترس از تلافی ، رسیدگی به شکایت شخصی اش را از کمیته در خواست کند.”

10,حق استیناف

کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام

مفهوم دهم,مفهوم ده,مفهوم 10,حق استیناف

مفهوم دهم ، تضمین انجمن ما احترام نسبت به تک تک خدمت گزاران مورد اعتماد است . این مفهوم ممکن است بدیهی به نظر برسد ، اما اعتقاد ما در مورد اصول ، آن قدر قوی است که می خواهیم آن را به وضوح و با صدای بلند اعلام کنیم .

معتادان گمنام جمعیتی روحانی است ، که ایده آلی والا در مورد رفتار با یکدیگر دارد . اگر چه اعضای ما بهر حال انسان هستند و بعضی مواقع با یکدیگر بد رفتاری می کنند .

مفهوم دهم ، تضمین جمعیت روحانی ما برای کسی است که در محیط خدماتی ممکن است با او بد رفتاری شود ، خدمت گزار مورد اعتمادی که آزرده گردید می تواند درخواست کند تا خسارت وارده بر او جبران گردد.

در موقعیت های متفاوت ممکن است نیاز به کار گیری مفهوم دهم بوجود آید . به عنوان مثال ما عضوی را می شناسیم که نامزد احراز موقعیتی خدماتی در کمیته خدمات ناحیه خود شد . او اتاق را ترک کرد ، تا به کمیته اجازه بحث در مورد حائز شرایط بودنش را بدهد . مفهوم دهم,مفهوم ده,مفهوم 10,حق استیناف

در حین بحث ، بعضی از اعضاء کمیته خدماتی ناحیه ای ، بی جهت به اعتبار و شهرت او تهمت زدند و بدگویی کردند و در نتیجه در انتخابات شکست خورد . چند روز بعد این فرد از بحث در مورد زندگی شخصی اش و تاثیر آن بحث بر انتخابات با خبر گردید .

آزرده خاطر و عصبانی ، تصمیم گرفت با راهنمایش صحبت کرد ، درباره نقش خود در این مورد ترازنامه بتویسد و برای دریافت راهنمائی دعا کند . بعد از برداشتن این قدم ها ، اطمینان یافت که حق دارد کمیته خدماتی ناحیه را جهت رسیدگی مورد بازخواست قرار دهد . مفهوم دهم,مفهوم ده,مفهوم 10,حق استیناف

او نامه ای نوشت و در آن به کمیته خدماتی خود اطلاع داد که اعتقاد دارد آن کمیته در حق او خطا کرده است و درخواست رای گیری مجدد نمود . ماه بعد نامه او در کمیته خوانده شد و در جلسه مشارکت کمیته درباره اش بحث شد .

بعد از این که اعضای کمیته خدماتی ناحیه فرصتی برای بررسی وجدان خود پیدا کرد . اقرار نمودند که اشتباه کرده اند و توافق کردند ، انتخابات بی اعتبار شده و دوباره برگزار نمایند . مفهوم دهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم ده,مفهوم 10,حق استیناف

در مفهوم دهم، تضمین حق استیناف برای رسیدگی به شکایت شخصی طراحی شده است تا از حقوق کسانی که مسئولانه مفهوم نهم را به کار گرفته و نظرات خود را اعلام کرده اند حفاظت کند. مفهوم دهم,مفهوم ده,مفهوم 10,حق استیناف

مفهوم نهم و دهم در کنار هم ، برای ایجاد فضای مناسب که در آن اعضاء با احساس آزادی در مورد مسائل جاری گروه بحث و تبادل نظر کنند ، ضروری است .

اگر بعد از نشان دادن شهامت ابراز عقیده محکم خود ، عضوی مورد تلافی کسانی که با او موافق نبوده اند قرار گیرد ، مفهوم دهم به او اجازه خواهد داد تا کمیته مربوطه را جهت رسیدگی به شکایتش مورد بازخواست قرار دهد . مفهوم دهم,مفهوم ده,مفهوم 10,حق استیناف

بدین ترتیب احترام به حقوق تک تک اعضای معتادان گمنام توسط ساختار خدماتی ضمانت می شود. در انجمنی همانند انجمن ما ، که موفقیت آن بر اساس همکاری و حمایت متقابل است ، این گونه احترام به اشخاص ضروری است . مفهوم دهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم ده,مفهوم 10,حق استیناف

در مورد مثالی دیگر ، عضو یک کمیته فرعی مسئولیت خود را طبق مفهوم نهم اعمال کرد و علیه پروژه پیشنهادی مسئول (گرداننده) آن کمیته صحبت کرد .

طی ماه های آینده ، مسئول (گرداننده) کمیته مزبور ارسال گزارش کمیته و بولتن های کمیته را برای آن عضو متوقف کرد و حتی از مطلع نمودن او از زمان و مکان جلسات بعدی کمیته فرعی نیز خودداری نمود . مفهوم دهم,مفهوم ده,مفهوم 10,حق استیناف

آن عضو با مسئول (گرداننده) کمیته فرعی تماس گرفت و از او خواست این مشکل را برطرف سازد . اما آن مسئول (گرداننده) قبول نکرد و پیشنهادش را رد کرد ، سپس آن عضو تصمیم گرفت از کمیته اصلی ناحیه جهت رسیدگی به شکایت شخصی اش علیه آن مسئول (گرداننده) دادخواهی نماید. مفهوم دهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم ده,مفهوم 10,حق استیناف

مفهوم دهم ، تضمین انجمن ما برای احترام به تک تک خدمت گزاران مورد اعتماد است . اگر فکر می کنید که در حین شرکت و حضور در یک کمیته خدماتی معتادان گمنام به شما خسارت و یا ضرری وارد آمده و می خواهید که مفهوم دهم را به کار ببندید ، در مورد آن با راهنمای خود صحبت کنید ، با نوشتن ترازنامه نقش خود را ببینید، دعا و مراقبه کنید .

اگر پس از آن ، هنوز اعتقاد داشتید که خسارتی به شما رسیده و می بایست برای دادخواهی استیناف کنید ، آن موقع نامه ای به کمیته مربوطه بنویسید و موضوع و موقعیت خود را تشریح نمائید ، یا مشکل خود را در نشست مشارکت کمیته در میان بگذارید .

آن گاه لازم است که کمیته موضوع را مورد توجه قرار دهد و اگر به توافق رسید که به شما خسارتی وارد شده ، چگونگی جبران آنرا نیز بررسی نماید . امیدواریم که نسبت به بکارگیری مفهوم دهم در خدمات معتادان گمنام ، بندرت و خیلی کم ، احساس نیاز شود ، اما این مفهوم همیشه در دسترس ما قرار دارد تا از طریق آن ، ایده های روحانی انجمن را بکار گیریم .

مفهوم دهم,مفهوم ده,مفهوم 10,حق استیناف

تجربه اعضا داخل تالار گفتگو در مورد مفهوم دهم

 

Visits: 432

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!