مسئله احساس خوب نیست,فقط برای امروز 15 بهمن,احساسات دوران بهبودی,دغدغه اصلی معتاد

مسئله احساس خوب نیست (فقط برای امروز 15 بهمن)

مسئله احساس خوب نیست,فقط برای امروز 15 بهمن,احساسات دوران بهبودی,دغدغه اصلی معتاد

بهبودی برای ما فقط لذت بردن نیست .

کتاب پایه

***

 

در دوران اعتیاد فعال، اکثر ما دقیقاً می دانستیم احساس ما از روزی به روز دیگر چه تغییری خواهد کرد، تنها باید برچسب روی بطری را می خواندیم یا از محتویات داخل کیسه مطلع می شدیم.

احساسات خود را برنامه ریزی می کردیم و هدف هر روز ما این بود که احساس خوبی داشته باشیم.

در دوران بهبودی می توانیم از روزی به روز دیگر، حتی از دقیقه ای به دقیقه دیگر احساس متفاوتی داشته باشیم، شاید در صبح احساس کنیم پر انرژی و خوشحال هستیم، ولی در بعد از ظهر به طور عجیبی احساس ناراحتی و افسردگی داشته باشیم.

از آنجا که دیگر برای احساسات هر روز صبح خود برنامه ریزی نمی کنیم، ممکن است قدری احساس ناراحتی کنیم، مثلاً در صبح احساس خستگی کنیم و در شب بی خوابی داشته باشیم.     

البته همیشه این احتمال وجود دارد که احساس خوبی داشته باشیم، ولی مسئله این نیست، امروز دغدغه اصلی ما داشتن احساس خوب نیست، بلکه باید یاد بگیریم چگونه با احساسات خود کنار بیاییم و آنها را درک کنیم، مهم نیست این احساسات چه هستند، با کارکرد قدمها و مشارکت با دیگران درباره احساسات خود، این کار را به انجام می رسانیم.

***

مسئله احساس خوب نیست,فقط برای امروز 15 بهمن,احساسات دوران بهبودی,دغدغه اصلی معتاد

فقط برای امروز : احساسات خود را هر چه هست و همان طور که هست، می پذیرم. برنامه را تمرین می کنم و یاد می گیرم با احساسات خود زندگی کنم.

 

 

مسئله احساس خوب نیست,فقط برای امروز 15 بهمن,احساسات دوران بهبودی,دغدغه اصلی معتاد

Visits: 193

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!