مرگ روحانی,فقط برای امروز 31 تیر,بازگشت به مصرف معتاد,عواقب مصرف معتاد,ارزش پاک ماندن

مرگ روحانی (فقط برای امروز 31 تیر)


مرگ روحانی (فقط برای امروز 31 تیر)

مرگ روحانی,فقط برای امروز 31 تیر,بازگشت به مصرف معتاد,عواقب مصرف معتاد,ارزش پاک ماندن

مصرف برای ما اغلب از چند لحاظ به معنای مرگ است.

کتاب پایه

***

به عنوان تازه وارد بسیاری از ما تنها با جرقه کوچکی از زندگی باقیمانده به اولین جلسه خود می آییم. این جرقه یعنی روح ما می خواهد دوام داشته باشد.

معتادان گمنام این روح را پرورش می دهد، عشق انجمن این جرقه را به سرعت باد می زند تا به شعله ای تبدیل شود، با قدمهای دوازده گانه و عشق سایر معتادان در حال بهبودی، به تدریج به انسان سرزنده کاملی که نیروی برتر هم این چنین خواسته، ارتقا می یابیم.

شروع به لذت بردن از زندگی و یافتن هدف برای حیات خود می کنیم، هر روزی که پاک ماندن را بر می گزینیم، روح ما حیات دوباره می گیرد و رابطه ما با خداوند رشد می کند،هر روزی که زندگی از طریق پاک ماندن را انتخاب می کنیم، روح ما قویتر می شود.

علیرغم این حقیقت که زندگی جدید ما در دوران بهبودی پرمزیت است، تمایل به مصرف گاهی می تواند شدید باشد، وقتی ظاهراً همه چیز در زندگی ما اشتباه پیش می رود، بازگشت به مصرف شاید تنها راه گریز به نظر رسد.

اما عواقب مصرف را می دانیم، از دست دادن روحانیتی که به دقت پرورش یافته، راه بسیار طول و درازی را در مسیر روحانی طی کرده ایم و نمی خواهیم روح خود را با مصرف بی آبرو کنیم.

شعله روحانی که برای بازیابی آن در دوران بهبودی سخت تلاش کرده ایم، آنقدر باارزش است که به خاموش کردن آن از طریق نشئه شدن هرگز نمی ارزد.

***

مرگ روحانی,فقط برای امروز 31 تیر,بازگشت به مصرف معتاد,عواقب مصرف معتاد,ارزش پاک ماندن

فقط برای امروز سپاسگزارم از اینکه روح من قوی و سرزنده است، امروز، از طریق پاک ماندن برای این روح ارزش قائل می شوم.

 

 

 

Visits: 920

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!